Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-1-13 KL. 12:45

Skolstatistik: Kalmar ställer sig bakom lag som bryter sekretessen

Av Fredrik Svensson

Skolstatistik: Kalmar ställer sig bakom lag som bryter sekretessen
Foto: Luisella Planeta Leoni/Pixabay

I september 2020 försvann plötsligt statistik kring landets skolor från Skolverkets webbplats. Anledningen var en tolkning kring fristående skolors uppgifter, som ansågs omfattas av sekretess.

KALMAR. Skolverket har sedan dess åter publicerat den gamla statistiken, men några nya siffror har inte redovisats trots att myndigheten konstaterar att det “nya rättsläget får allvarliga konsekvenser för både myndigheter, huvudmän, skolor och i slutändan elever.”

För att lösa problemet på kort sikt föreslås en ändring i offentlighets- och sekretesslagen som ska gälla 1 juli 2021 till 1 juli 2023, då en långsiktig lösning är på plats.

Kalmar kommun är en av remissinstanserna, och under kommunstyrelsens möte den 12 januari beslutades att ställa sig bakom förslaget att bryta statistiksekretessen så att Skolverket kan publicera siffror som hjälper kommunerna.

“Kalmar kommun vill särskilt framhålla att tillgång till skolinformation är av avgörande betydelse för att kommuner ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt skollagen (2010:800) att fördela resurser efter barns och elevers behov”, heter det i ett yttrande.

“Tillgång till skolinformation är också lika avgörande för det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan och för att ge medborgarna, främst elever och deras vårdnadshavare, vid val av skola tillgång till ett brett underlag så att de kan fatta välinformerade beslut.”


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SÖDRA LÄNET

Fler nyheter

MEST LÄSTA SÖDRA LÄNET

Fler nyheter