Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-14 KL. 07:32

Öland: Länsstyrelsen gör tillsyn enligt covid-19-lagen på campingar och säsongsbutiker

Av Fredrik Svensson

Öland: Länsstyrelsen gör tillsyn enligt covid-19-lagen på campingar och säsongsbutiker
Foto: Jan Nijman/Pixabay, mohamed Hassan/Pixabay

Under veckan kommer länsstyrelsens tillsynshandläggare att göra besök på Öland. I första hand gäller det campingplatser och säsongsbutiker som ska kontrolleras så att de vidtagit åtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

ÖLAND. Det handlar enligt länsstyrelsen i första hand om att informera och ge stöd och råd, men handläggarna kan även besluta om begränsningar och åtgärder för att verksamheterna ska göra rätt utifrån den tillfälliga covid-19-lagen.

– Tillsynen utgår alltid från att minska smittspridningen och identifiera var det finns risk för trängsel, men framförallt informerar vi om hur verksamhetsutövarna kan underlätta för besökarna att göra rätt och hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, säger tillsynshandläggare Eivor Nilsson i ett pressutskick.

Enligt Länsstyrelsen i Kalmar län har tillsynen visat att de flesta verksamhetsutövare följer riktlinjerna och att det där finns goda förutsättningar för besökarna att göra rätt.

– De flesta besökare försöker följa rekommendationerna, men i takt med att antalet smittade minskar och fler vaccineras uppger verksamhetsutövarna att det är många som allt mer struntar i rekommendationerna, säger Eivor Nilsson.