Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-4-8 KL. 13:31

Nybro: Pukebergs BK får fortsätta ha reklamskyltar vid klubbstugan – nämnd går mot nämnd

Av Fredrik Svensson

Nybro: Pukebergs BK får fortsätta ha reklamskyltar vid klubbstugan – nämnd går mot nämnd
Foto: Lisbeth Boström/Pixabay, Lokal_Profil/Wikimedia

Miljö- och byggnämnden i Nybro kommun beslutade vid senaste mötet att låta Pukebergs BK ha kvar de skyltar som satts upp vid klubbstuga och garage. Kravet på att ta ner dem kom från samhällsbyggnadsnämnden.

NYBRO. Det var 2018 som Pukebergs BK ansökte om att sätta skyltar på garaget som ligger vid parkeringen till Pukevallen. Något bygglov behövdes inte, men en dispens från reservatsföreskrifterna i Svartbäcksmåla naturreservat.

Bollklubben tyckte att de fick en sådan dispens, muntligt. Men i början av 2021 påtalades att det inte fanns någon officiell dispens. En sådan skickades in och hamnade hos samhällsbyggnadsnämnden på remiss.

Anledningen till att den hamnade där är att nämnden är reservatförvaltare, och i den egenskapen menar de att skyltarna borde placeras på annan plats. Argumentet var att den nuvarande placeringen är vid en del av vägen som korsas av cyklister, ryttare och gående. Om uppmärksamheten splittras kan det leda till olyckor, menar nämnden.

Det påpekades också att de inte var önskvärt med skyltar som störde utseendet vid entréen till naturreservatet.

Men den nämnd som fattar det slutliga beslutet, miljö- och byggnämnden, är av en annan åsikt. Placeringen ses inte som ett problem, varken för trafik eller naturreservat, och får fortsätta sitta där de suttit i tre år.