Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-4-6 KL. 08:12

Mörbylånga: Fyra punkter i nya medborgarlöften – yngre, äldre, inflytande och skadegörelse

Av Fredrik Svensson

Mörbylånga: Fyra punkter i nya medborgarlöften – yngre, äldre, inflytande och skadegörelse
Polis och Mörbylånga kommun har tecknat ett nytt medborgarlöfte. Foto: Marmelad/Wikimedia

När Mörbylånga kommun och polisen skriver nya medborgarlöften för 2021-2022 är det fyra områden som prioriteras. “De flesta känner sig trygga i Mörbylånga men frågor som delaktighet, ungdomsfrågor och ökad skadegörelse är något som ses som viktigt”, säger kommunstyrelsens ordförande.

MÖRBYLÅNGA. Trygghetsvandringar, trygghetsmätningar, samtal med medborgare, brottsstatistik och synpunkter från medarbetare inom kommun och polis ligger till grund för de prioriteringar som görs i de nya medborgarlöftena.

– De flesta känner sig trygga i Mörbylånga men frågor som delaktighet, ungdomsfrågor och ökad skadegörelse är något som ses som viktigt för oss att samverka kring, säger Matilda Wärenfalk (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett nyhetsinlägg på kommunens webbplats.

Punkterna är Våra yngre, Våra äldre, Demokrati, inflytande och trygghet samt Skadegörelse. När det gäller de yngre handlar det om att ge stöd, lyssna på och engagera unga. Även närvaron av vuxna i syfte att öka tryggheten poängteras. De äldre är målgrupp för viss typ av brottslighet, där ska kommun och polis genomföra informationsinsatser.

Prioriteringen av Demokrati, inflytande och trygghet handlar om att invånarna ska känna sig inkluderade och delaktiga. “Ni har störst kunskap om er närmiljö och för oss är det viktigt att ta tillvara på era erfarenheter”, skriver kommunen. Som exempel nämns att många upplever höga hastigheter som något som skapar otrygghet.

“Antalet anmälda skadegörelser har ökat i kommunen”, konstateras det i nyhetsinlägget. Därför lovar kommun och polis att genomföra riktade åtgärder för att minska den typ av “vardagsbrott” som kan sänka trygghetskänslan.

– I de gemensamt utformade löftena vill vi tillsammans säkerställa att ännu fler känner sig delaktiga, att fler känner sig lyssnade på och att vi kommer tillrätta med den skadegörelse som är ett av få brott som faktiskt ökat i kommunen, säger Magnus Areskog, kommunpolis på Öland, i inlägget.