Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-15 KL. 13:53

Kalmar: Två kvarter blev fem efter stort intresse att få bygga hållbart i Snurrom

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Två kvarter blev fem efter stort intresse att få bygga hållbart i Snurrom
Foto: Kalmar kommun

Det började med en markanvisningstävling omfattande två kvarter i Snurrom för de som vill bygga hållbart. Men intresset var så stort att det nu blir fem kvarter, och totalt över 200 lägenheter.

KALMAR. Det var efter planutskottets möte under tisdagen som fem vinnare presenterades av de 14 förslag som kommit in.

– Vi utlyste tävlingen för att få fram bra förslag på hur man kan bygga hållbart, och bo hållbart. Att det kom in hela 14 förslag visar på det stora intresse som finns, säger Peter Akinder (S), ordförande i planutskottet och samhällsbyggnadsnämnden.

De ursprungliga två kvarteren utvidgades till fem. Och om alla politiska beslut går byggbolagens väg kan de sätta spaden i marken kring årsskiftet, då gatorna kommer att vara på plats.

– Vi tar ett steg in i framtiden. In i det gröna, det sköna, det vackra som vi ska ha mer av i Kalmar. Vi har också lärt oss mycket om hur vi ska ställa krav, och vunnit erfarenhet som kommun.

Uppdraget att bygga mer hållbara bostäder i kommunen kommer från vatten- och miljönämnden, där Anna Thore (S) är ordförande.

– Vi såg att vi inte låg i framkant och ville spetsa oss genom att få till ett område med extra allt. Det ger oss också erfarenheter som kan höja basnivån, säger hon i samband med att vinnarna presenteras.

Hon vill särskilt lyfta en av tilldelningarna eftersom det blir det första klimatneutrala huset som byggs.

– De som bor där bidrar inte med koldioxidutsläpp. Det ska bli kul att se hur det växer fram, säger Anna Thore.

– De olika förslagen har olika highlights. Ett siktar på biologisk mångfald och anpassar byggnader efter naturen på plats, ett annat på hållbara miljöval. Det är bra ur näringslivssynpunkt, då vi ofta hör att de vill bygga hållbart, men att det krävs duktiga beställare. Nu ser jag fram emot att vi lyfter oss i helheten.

Vinnarna i markreservationstävlingen:
Havtornet 1
WE Construction AB, “Beskuggad av de gröna träden”: 63 lägenheter, varav 7 i radhus

Nyponet 1
Riksbyggen, “Kvarteret Nyponrosen”: 36 lägenheter

Kråkbäret 1
CA Fastigheter AB, “Värsnäs glänta”: 42 lägenheter

Del av Kläckeberga 10:1
GBJ Constructions AB, “Skogsbrynet”: 4 lägenheter

Mjölonet 1
Solhemsgruppen, “Livsplusset”: 70 lägenheter