Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-14 KL. 17:02

Kalmar: Tuff konkurrens inom äldreomsorgen – saknas 20-talet vikarier

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Tuff konkurrens inom äldreomsorgen – saknas 20-talet vikarier
Foto: Sabine van Erp/Pixabay

Äldreomsorgen i Kalmar kommun har fått tag i en stor del av de cirka 450 personer som behövs för att täcka upp under sommaren. Men än saknas ett 20-tal semestervikarier.

KALMAR. Det är i en lägesrapport från äldreomsorgen som förvaltningschef Mattias Ask kommenterar bemanningsläget inför sommaren.

– Det positiva faktum att samhället har kunnat öppna upp mer igen till sommaren har inneburit att konkurrensen i rekryteringen av semestervikarier har hårdnat väsentligt, säger han.

Den största delen av sommarens grundbemanning är klar, men det behövs cirka 20 semestervikarier, inklusive timvikarier. Enligt omsorgen kommer rekrytering att pågå under hela sommaren.

– Alla som sommarjobbar hos oss får en bra introduktionsutbildning, både en grundläggande och för mer specifika områden som läkemedelshantering, basala hygienrutiner, förflyttningsteknik och social dokumentation, säger Mattias Ask i rapporten.

– Vi ser såklart helst att man har en relevant utbildning, men det behövs inte alltid tidigare erfarenhet. Däremot ska man trivas med att jobba med människor.

När det gäller sjuksköterskebemanningen är den klar, och endast en bemanningssjuksköterska har behövts rekryteras enligt förvaltningen.