Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-25 KL. 06:04

Kalmar: Torg och nya leksaker – utemiljön växer med nya mötesplatser i Snurrom

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Torg och nya leksaker – utemiljön växer med nya mötesplatser i Snurrom
Foto: Kalmar kommun

Det byggs och kommer att byggas i norra Kalmar när Snurrom växer. Nu är kommunen på väg att göra klart entrétorget vid pizzerian, och kompletterar lekplatsen med mer utrustning som passar små barn.

KALMAR. Utanför Pizzapalatset i Snurrom är entrétorget nästan helt klart, meddelar kommunen och landskapsarkitekt Edyta Krawus. På platsen finns nu sittplatser och inom kort kommer belysningen på plats.

– Inspirationen till gestaltningen var att ”snurra former” eftersom platsen heter Snurrom, säger Edyta Krawus.

Tanken är att trädens upplysta kronor ska lysa upp byggnadens fasad till hösten, och vid jul ska en julgran placeras på torget.

Det har också skapats en gångväg genom bostadsområdet, utformad som en ramp för tillgänglighetens skull, och försedd med sittplatser längs vägen samt ett räcke med ledbelysning.

Lekplatsen för yngre barn som finns i området har kompletterats med mer lekutrustning för små barn.

– Det här är förstås bara den första etappen av utemiljön. Nu planerar vi vidare för hur området ska utvecklas med bostäder och mötesplatser, säger Edyta Krawus.