Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-30 KL. 06:03

Kalmar: Staden ska skyddas mot översvämningar – pekas ut som riskområde

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Staden ska skyddas mot översvämningar – pekas ut som riskområde
Foto: Hans Braxmeier/Pixabay

Tidigare i juni pekades södra delen av länet ut som riskområde av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Kalmar tätort har också pekats ut som en av 25 orter med stor risk för översvämning.

KALMAR. För att säkra staden mot framtida översvämningar har det utarbetats en plan för att begränsa riskerna.

– För kustsamhällen ökar därmed riskerna för både översvämningar som erosion i framtiden säger Lars Ljungström, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Kalmar län, i ett utskick.

Han har under det senaste året arbetat med att ta fram en plan för att begränsa översvämningsriskerna i Kalmar tätort. Ett arbete som skett i nära samarbete med Kalmar kommun och som även involverat Trafikverket samt flera experter på länsstyrelsen inom olika sektorer.

Arbetet påbörjades efter de stora översvämningar som drabbade Europa under 2002, och det EU-direktiv som blev följden 2007. Ett direktiv som reglerar hanteringen av översvämningar.

“Klimatförändringarna medför att havsnivåerna stiger i takt med att haven blir varmare och att glaciärer smälter. Än så länge är processen långsam, men den förväntas öka i framtiden med allt snabbare stigning av havsnivåerna”, skriver länsstyrelsen i utskicket.

Riskhanteringsplanen är nu ute för samråd och ska slås fast vid till årsskiftet. Den avser tiden 2022-2027.

“Därefter kommer planen att uppdateras med nya mål och åtgärder för nästkommande sexårsperiod”, skriver länsstyrelsen.

“För den nu föreslagna planen är inriktningen framförallt kunskapsinhämtning, som ett första led i arbetet med att begränsa och minska konsekvenserna från översvämningar.”

Läs mer:
Länet: Södra delen klassas som riskområde av MSB – drabbas ofta av översvämningar (2021-6-3)