Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-10 KL. 10:46

Kalmar: Nästan enigt ja till att hyra ny simhall – Vänsterpartiet röstade mot

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Nästan enigt ja till att hyra ny simhall – Vänsterpartiet röstade mot
Foto: Stefanie Laubscher/Pixabay

Under ett extra möte med kommunstyrelsen i Kalmar röstades om alternativen att äga eller hyra den simhall som planeras i Snurrom i norra Kalmar. Socialdemokraterna har tidigare i veckan förordat att hyra, ett alternativ som nästan alla andra partier också röstade för.

KALMAR. Av de sju partier som är representerade i kommunstyrelsen röstade sex för att hyra. Den avvikande rösten kom från Vänsterpartiet, som vill att kommunen ska vara ägare till anläggningen.

“Över tid och längd är det mer ekonomiskt fördelaktigt att äga än att hyra. Skattebetalarna får mer valuta för skattepengarna helt enkelt”, skriver Vänsterpartiet i en protokollsanteckning.

Vidare menar Vänsterpartiet att det är viktigt att ha inflytande över verksamhet och innehåll.

“Vi i Vänsterpartiet är måna om att få en anläggning där kommuninvånarna har stort inflytande över hur verksamhet och innehåll utformas. Allt från entré-priser och öppettider till bra träningstider för ungdomsträning och motionärer”, står det i anteckningen.

Ärendet ska nu upp till beslut i kommunfullmäktige, och Vänsterpartiet skriver att de kommer, som en del i majoriteten, “fullt ut verka för att den nya bad- och friskvårdsanläggning ska bli en så väl fungerande anläggning som bara möjligt” oberoende av vilket alternativ som får stöd av flest röster.


Miljöpartiet har ingen representant i kommunstyrelsen.


Protokollsanteckningen i sin helhet:
Protokollsanteckning från Vänsterpartiet

Ärende 1. Driftsform för ny bad- och friskvårdsanläggning (KS 2021-06-10)

Vi i Vänsterpartiet är mycket glada över att vi nu är så nära sätta ”spaden i marken” för en ny Bad- och Friskvårdsanläggning i Kalmar. En anläggning som många Kalmarbor längtar efter och som ska förse såväl skolor och föreningar med träningstid som kommuninvånarna med möjlighet till motionssim och äventyrsbad under årtionden framöver.
Nu ska Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ta ställning till driftsform. Om den ska hyras via ett privat företag eller om anläggningen gemensamt ska ägas och drivas i kommunal regi.
Vänsterpartiet förordar en lösning där vi äger och driver den nya Bad- och Friskvårdsanläggning i kommunal regi.
Vi vill särskilt lyfta två skäl till detta.
1. Att äga är långsiktigt ekonomiskt fördelaktigt. Vi har inför beslutet gått igenom studier och rapporter som rör både kommunala verksamhetslokaler i allmänhet och simhallar i synnerhet. Den generella bedömningen kring ekonomin är samstämmig. Över tid och längd är det mer ekonomiskt fördelaktigt att äga än att hyra. Skattebetalarna får mer valuta för skattepengarna helt enkelt.
2. Inflytande över verksamhet och innehåll. Vi i Vänsterpartiet är måna om att få en anläggning där kommuninvånarna har stort inflytande över hur verksamhet och innehåll utformas. Allt från entré-priser och öppettider till bra träningstider för ungdomsträning och motionärer. I en anläggning som vi själv äger så äger vi också möjligheten att själv bestämma detta och göra förändringar om vi tycker att det krävs. Ett hyralternativ är mer reglerat via avtal och därmed betydligt mindre flexibelt.
Ytterligare en anledning att förorda ägande och drift i kommunal regi är för att värna det lokala föreningslivet. På orter där bad- och friskvårdanläggning drivs i privat regi finns flera exempel där anläggningens privata vinstintresse hamnat i konflikt med föreningarnas verksamhet. Simskola, crawlkurser m.m. är viktig verksamhet för föreningarna, både inkomstmässigt och för återväxt, och i förlängningen också för föreningarnas framtid.
För Vänsterpartiet är det av största vikt att vi får en anläggning som är tillgänglig för alla. Gammal som ung, oavsett storlek plånbok, oavsett funktionsvariationer och andra förutsättningar. Ingen ska behöva stanna hemma på lovet när klasskompisarna tar bussen till badhuset för att den inte har råd med inträdet. För oavsett vilket alternativ vi väljer så är det i grund och botten finansierat med Kalmarbornas skattemedel.
Samtidigt vill vi vara tydliga en sak. När väl Kommunfullmäktige gjort sitt val kring driftsform, så kommer vi i Vänsterpartiet, som en del i majoriteten, fullt ut verka för att den nya bad- och friskvårdsanläggning ska bli en så väl fungerande anläggning som bara möjligt.

Liselotte Ross(V), Kommunalråd och 2:e vice Ordförande i Kommunstyrelsen
Jens Körge(V), ersättare i Kommunstyrelsen