Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-2-23 KL. 14:20

KF Kalmar: Ja till bidrag på 1,75 miljoner till Folkets hus i Lindsdal

Av Fredrik Svensson

KF Kalmar: Ja till bidrag på 1,75 miljoner till Folkets hus i Lindsdal
Foto: Sabine Schulte/Pixabay

Folkets hus i Lindsdal ska byggas ut med ytterligare samlingslokal och förvaringsutrymmen. Egentligen har föreningen sökt om 3 miljoner, men i ett första skede beviljas endast de 30 procent av kostnaden som krävs för att en ansökan om statsbidrag ska kunna beviljas.

KALMAR. Den totala kostnaden beräknas till 5,8 miljoner kronor, och Föreningen Folkets hus i Lindsdal har sökt om 2,8 miljoner i statsbidrag från Boverket. Beviljas pengarna kommer kultur- och fritidsnämnden att ha en löpande dialog med föreningen om ytterligare bidrag.

I ansökan till Boverket skriver föreningen att “målet med utbyggnaden är att skapa en större samlingssal som även är delbar, vilket gör att både små och stora tillställningar kan ske”.

“Den nya utbyggnadens överplan gör möjligt en rotation där äldreföreningar kan nyttja befintlig överplan och ungdomsverksamhet med flera kan utnyttja källarplan där det finns egen ingång och dess verksamhet kan vara separerad från övrig.”

Oppositionen i form av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverade sig mot det ursprungliga förslaget om medfinansiering på 3 miljoner.

“Vi tycker det i dagens läge med sviter från en lång och slitsam pandemi är en märklig prioritering att hastigt trycka igenom en extrainvestering på hela 3 000 000 kronor, när övriga delar av kommunen kan nyttja dessa pengar på ett mycket lämpligare sätt.”

Istället menade de att det vore rimligare med att finansiera endast 30 procent, och att föreningen skulle gå in med mer egen insats utöver de 180 timmar eget arbete som angivits.

“En förening som till stor majoritet ägnar sig åt uthyrning av lokalen borde ha någon form av kapital att gå in i en sådan investering med, istället för att få den finansierad helt av Boverket och Kalmar kommun.”

Resultatet blev nu alltså att bidraget i första skedet blir 30 procent, 1,75 miljoner kronor, men att det senare kan bli tal om mer.

Sverigedemokraterna lämnade också in en reservation, dels mot att det är mycket pengar att lägga på en förening där en relativt liten del går till ungdomsverksamhet och kulturarrangemang, cirka 5 procent vardera, vilket är kultur- och fritidsnämndens grundbult.

Sverigedemokraterna hänvisade också till att Folkets hus i många fall valt att inte hyra ut lokaler till partiet, och att de därför inte är tillgängliga för alla och inte ska få del av skattemedel.

Kommunfullmäktige beslutade under måndagens möte att godkänna bidraget.


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SÖDRA LÄNET

Fler nyheter

MEST LÄSTA SÖDRA LÄNET

Fler nyheter