Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-3-2 KL. 08:03

Kalmar: Digitala underskrifter ska öka tryggheten i äldrevården – minskar mänskliga faktorn

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Digitala underskrifter ska öka tryggheten i äldrevården – minskar mänskliga faktorn
Foto: Iván Tamás/Pixabay, Francisco Franklin/Pixabay

Läkemedel som delas ut till de inom äldreomsorgen brukar signeras på papperslistor, men härom veckan tog Kalmar kommunen steget och införde digitala signeringar. Förhoppningen är snabbare uppföljningar och färre avvikelser.

KALMAR. Det var i mitten av februari som medarbetarna inom äldreomsorgen började signera överlämning av läkemedel via en app på de mobiltelefoner som används i tjänst.

– Det digitala arbetssättet bidrar till en höjd patientsäkerhet med tydlighet kring delegeringar, snabbare uppföljningar och färre avvikelser, säger Johanna Skarsgård, biträdande verksamhetschef för omsorgsförvaltningens hälso- och sjukvård, i ett pressutskick.

Redan i september påbörjades ett projekt kring införandet av digital läkemedelssignering på vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänsten och inom kommunal hälso- och sjukvård. Nya rutiner arbetats fram och medarbetarna utbildades inför det stora genomförandet.

Madeleine Andersson, verksamhetschef inom omsorgsförvaltningen, menar att den största vinsten med digitala signeringar är en minimering av misstag som tidigare skett på grund av den mänskliga faktorn med de manuella papperslistorna.

– Tydligare kontroll och ökad spårbarhet för sjuksköterskor där det tidigare uppstått avvikelser och mer tid till vård- och omsorgsnära aktiviteter är några av de många önskvärda effekter införandet av digitala signeringar ger.

Enligt Michael Ländin (S), ordförande i omsorgsnämnden, ligger satsningen i linje med att Kalmar kommun är en av landets tio modellkommuner i digitalisering av äldreomsorgen.

– Det är ytterligare ett viktigt steg i vår resa mot att bli Sveriges e-hälsokommun år 2025, säger han.


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SÖDRA LÄNET

Fler nyheter

MEST LÄSTA SÖDRA LÄNET

Fler nyheter