Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-30 KL. 11:14

Kalmar: De ska representera arbetarekommunen på S-kongressen i november

Av Fredrik Svensson

Kalmar: De ska representera arbetarekommunen på S-kongressen i november
Foto: Pressbild, Janwikifoto/Wikimedia

I början av november, mindre än ett år innan det ordinarie valet, håller Socialdemokraterna partikongress i Göteborg. Nu har Socialdemokraterna i Kalmar arbetarekommun valt sina två ombud: Jenny Melander och Lasse Johansson.

KALMAR. Talmansrundorna har inletts, men det är fortfarande möjligt att det blir ett extraval. Oavsett vilket så kommer det ordinarie valet att hållas hösten 2022, och den 3 till 7 november i år kommer Socialdemokraterna att hålla partikongress med den valrörelsen i fokus.

En medlemsomröstning bland Socialdemokraterna i Kalmar arbetarekommun har nu utsett de två ombud som de ska skicka kongressen. Den ena är Jenny Melander, 25 år, politisk sekreterare, andre vice ordförande i servicenämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

– Det är stort för mig att för första gången ha fått förtroendet att vara ombud på en partikongress, säger hon i en kommentar.

– Mitt politiska engagemang bottnar i jämlikhet och jämställdhet, särskilt ekonomisk jämlikhet och mänskliga rättigheter. Jag vill bidra till att vi tar klimatkrisen på allvar, med modiga beslut för klimaträttvisa. Det är mitt fokus på kongressen.

Som andra kongressombud röstade medlemmarna fram Lasse Johansson, 46 år, egenföretagare, ordförande i utbildningsnämnden och i Destination Kalmar.
– Det är ett stort förtroende att ha blivit vald. Mitt mål är alltid att driva en politik för jämlikhet, där alla ges chansen att lyckas. Det kommer att genomsyra även mitt uppdrag som partikongressombud, säger han i en kommentar.

Totalt fanns det 15 kandidater att välja mellan, och som ersättare valdes Anna Lööf Hedh, 54 år, tidigare europaparlamentariker, numera gruppchef och ledamot i Kalmar Öland Airport AB.