Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-29 KL. 14:38

Kalmar: Avgift betalas tillbaka när förskola och fritidshem stängts i fem eller fler dagar

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Avgift betalas tillbaka när förskola och fritidshem stängts i fem eller fler dagar

Kalmar kommun har beslutat att införa en reducerad avgift om en förskola och fritidshem tillfälligt stängs i fem eller fler arbetsdagar i följd. Ska minska konsekvenserna för berörda familjer.

KALMAR. Kommunen har under pandemin haft möjlighet att besluta att stänga en förskoleenhet eller ett fritidshem tillfälligt. Något som också skett vid flera tillfällen. Nu beslutar Kalmar kommun att genomföra en återbetalning av barnomsorgsavgiften till de berörda vårdnadshavarna.

– Beslutet syftar till att minska de ekonomiska konsekvenser som uppstår för berörda familjer vid en tillfällig stängning av förskola och/eller fritidshem, säger Lasse Johansson, ordförande i utbildningsnämnden, i ett pressutskick.

– Beslutet innebär att månadsavgiften i dessa fall kommer att minskas för de dagar som avdelningen/enheten är stängd. Detta gäller även månadsavgiften för barn som är i förskola 15 timmar per vecka och inte omfattas av allmän förskola.

De vårdnadshavare som är berörda av nedstängningen i fem eller fler dagar arbetsdagar i följd kommer under augusti att få ett sms där man ombeds logga in och ange vilket konto som återbetalningen ska sättas in på, skriver Kalmar kommun i ett pressutskick.

“Utbetalningarna beräknas ske under augusti månad. Totalt handlar det om 6 enheter och ungefär 320 barn i Kalmar kommun.”