Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-1-21 KL. 14:16

Kalmar: Alla boende på vård- och omsorgsboenden har fått sin första vaccindos

Av Fredrik Svensson

Kalmar: Alla boende på vård- och omsorgsboenden har fått sin första vaccindos
Foto: LuAnn Hunt/Pixabay

Alla omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden och kortidsverksamheten har erbjudits den första vaccinationsdosen, och den överväldigande majoriteten har tackat ja. Det innebär att cirka 500 doser har getts.

KALMAR. Under kommande vecka påbörjas vaccinering med den andra dosen, samtidigt har vaccinering av cirka 1 100 hemtjänsttagare och hemsjukvårdspatienter inletts.

De som erbjuds vaccin i denna omgång är de omsorgstagare med hemsjukvård och hemtjänst, de som har hemtjänst och minst en daglig insats men inte hemsjukvård och de personer som är 70 år eller äldre och som är hushållskontakter till någon av målgrupperna ovan.

“Övriga hemtjänsttagare, som exempelvis endast har trygghetslarm eller matdistribution, ska kontakta sin hälsocentral för att bli vaccinerade. Information har skickats ut per brev till dessa hemtjänsttagare.”, skriver Kalmar kommun i en lägesrapport.

Under veckan har även vaccinationen av vård- och omsorgsnära medarbetare påbörjats.

Samtidigt råder det stark avrådan från besök på tre vård- och omsorgsboenden till och med den 27 januari. Det gäller Ingelstorpsvägen 1, Möregården i Hagby och Dragkroken i Lindsdal.

Under torsdagen konstateras att det finns två omsorgstagare med bekräftad covid-19 på vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen i Kalmar. Sex omsorgstagare med bekräftad smitta finns på evakueringsboendet Björkenäs. Inom hemtjänsten har sju omsorgstagare fått bekräftad covid-19.

“Provtagningar och smittspårning genomförs i verksamheten. Bemanningsläget inom äldreomsorgen är fortfarande ansträngt på flera håll i verksamheten, men situationen är under kontroll.”, skriver kommunen.

SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SÖDRA LÄNET

Fler nyheter

MEST LÄSTA SÖDRA LÄNET

Fler nyheter