Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-8 KL. 13:00

Emmaboda: Xylem första företag att ansluta till jämställdhetsstrategi – "välkomnar fler"

Av Fredrik Svensson

Emmaboda: Xylem första företag att ansluta till jämställdhetsstrategi –
Marianne Raykumar och Anna Hermansson är två av medlemmarna i Xylem Emmabodas jämställdhetsgrupp. Foto: Xylem

Xylem i Emmaboda är första företag i länet att ställa sig bakom den regionala jämställdhetsstrategin. Förbinder sig därmed att arbeta systematiskt med jämställdhetsintegrering.

EMMABODA. Myndigheter, kommuner, förbund och region är sedan tidigare anslutna till den regionala strategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027. Nu ska även företag kunna delta, och först ut i länet är storföretaget Xylem.

Företaget förbinder sig därmed att arbeta systematiskt med jämställdhetsintegrering, ett regionalt mål i strategin tillsammans med det övergripande nationella målet för jämställdhetsintegrering: "Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv"

– Nu välkomnar vi flera företag att göra som Xylem, säger Helen Nilsson sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen Kalmar län, i ett pressutskick.

– Myndigheter, kommuner, förbund och regioner är sedan tidigare anslutna och under 2021 breddar länsstyrelsen sina stödinsatser till att omfatta övriga aktörer inom näringslivet. För att få genomslag och effekter inom jämställdhetsområdet krävs det en bred ansats och att vi arbetar tillsammans med gemensam riktning.

Länsstyrelsen fick regeringsuppdrag 2016 att ta fram regionala strategier i syfte att snabba på utvecklingen i länet med arbetet kring att implementera de nationella jämställdhetspolitiska målen. Det regionala målet har sin bakgrund i en kartläggning i länet kring hur arbetet med jämställdhet är organiserat.

– Att ligga i framkant med jämställdhet och mångfaldsfrågor är för oss en fråga om marknadsvärde och attraktionskraft tillsammans med att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att utvecklas i sitt arbete oberoende av könstillhörighet, säger Anna Hermansson, Xylem, i ett pressutskick.

Enligt företaget finns det en organisation som tillkommit för att stötta den strategi som tagits fram på global nivå. I Emmaboda sker arbetet i samverkan med de lokala fackklubbarna.
Jämställdhetsperspektivet adderas alltså både på global och lokal nivå vilket ger kraft från flera håll inom företaget, står det i pressutskicket.

Aktiviteter i Emmaboda som är kopplat till jämställdhet och mångfald är samarbete med Kvinnojouren och Linnéuniversitetet, genomförande av aktiviteter i samband med Prideveckan och utbildning i det lokala talangutvecklingsprogrammet.