Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-15 KL. 08:07

Emmaboda: S ställer sig bakom budget för 2022 – men vill se fem tillägg!

Av Fredrik Svensson

Emmaboda: S ställer sig bakom budget för 2022 – men vill se fem tillägg!
Foto: Anders Jönsson, Lokal_Profil/Wikimedia

I stort sett nöjda, det är Socialdemokraterna med det förslag till budget som ska tas på kommunfullmäktige på måndag. Men det finns fem punkter där de skiljer sig från majoriteten.

EMMABODA. Ökade statsbidrag gör att Socialdemokraterna i Emmaboda anser att kommunen bör satsa extra utöver de förslag som den styrande majoriteten har lagt fram.

“Socialdemokraterna ställer sig till stor del bakom föreslagen budget men har
lagt fem konkreta tilläggsyrkanden”, skriver de i ett pressutskick.

De fem punkterna handlar om arbetskläder till förskolepersonal, teknik inom äldreomsorgen, förbättrade utemiljöer vid LSS-boenden, nya tomter och The Glass Factory.

“Socialdemokraterna i Emmaboda tycker att förskolepersonal har rätt till arbetskläder och skor. Detta är en rättvise- och jämställdhetsfråga”, skriver de.

De som ansvarar för barnen är ofta utomhus, i varierande väder och jobbar nära barnen. Det gör enligt S att kläder och skor slits mer än vanligt. De hänvisar också till att det inom mansdominerade arbeten ofta ingår arbetskläder, och att arbetskläder och skor kan göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare.

Socialdemokraterna vill också satsa 300 000 kronor på ny teknik inom äldreomsorgen.

“Vi avsätter pengar för att få till ett startskott på ett tekniklyft inom äldreomsorgen. Pengarna skulle förslagsvis kunna användas för att köpa in olika moderna tekniska hjälpmedel för att ge omsorgstagaren en möjlighet att testa”, skriver de.

Vidare vill de att det kommunala bostadsbolaget, EBA, ska få i uppdrag att förbättra utemiljöerna vid våra LSS-boenden i kommunen. Och att ett nytt kvarter ska skapas i Norra Emmaboda tätort, vid Lars Gullins väg.

“Tomterna i vår kommun går åt som smör i solsken. Det är väldigt roligt att så många människor väljer att köpa tomt och bygga hus i vår kommun. Det ger framtidshopp”, skriver de.

När det gäller The Glass Factory yrkar Socialdemokraterna i Emmaboda på att besparingen på 500 000 kronor stryks.

“The Glass Factory är ett modernt glasmuseum med den unika samlingen i centrum men också med en pulserande hytta, uthyrda ateljéer, samarbeten med näringsliv och universitetsvärlden”, skriver de.

“Kommunens satsning på TGF har inneburit att Boda Glasbruk fylls med än mer liv och rörelse och att flera personer har flyttat till orten/kommunen. Skär vi ner ytterligare i finansieringen av TGF så kommer det att påverka kvaliteten alltför mycket på
verksamheten.”

De fem tilläggen:
• 400 000 kronor från bildningsnämndens allmänna ramökning öronmärks till arbetskläder till förskolepersonal.

• 300 000 kronor från socialnämndens allmänna ramökning öronmärks till en satsning på e-hälsa/IT-satsning som tydligt gynnar omsorgstagare genom till exempel ökat utbud av digitala hjälpmedel.

• EBA får i uppdrag att skapa trygga och attraktiva utemiljöer vid kommunens LSS-boenden.

• Exploateringen av Gullins väg påbörjas.

• Besparingen på 500 000 kronor på The Glass Factory stryks, samt att pengarna tas från resultatet.