Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-4-8 KL. 09:52

Emmaboda: S-listan klar för kyrkovalet – toppas av Stig Ove Andersson

Av Fredrik Svensson

Emmaboda: S-listan klar för kyrkovalet – toppas av Stig Ove Andersson
Socialdemokraterna blev största nomineringsgrupp i kyrkovalet 2017. Foto: Bernt Fransson,Lindås

Den 19 september är det kyrkoval, och nu börjar nomineringsgrupperna, partierna, slå fast sina listor. I Emmaboda pastorat är Socialdemokraterna en av fyra grupper som sitter i kyrkofullmäktige, och partiets ordförande i kyrkorådet toppar årets lista.

EMMABODA. Kyrkofullmäktige är det lokala högsta beslutande organet, och dess ledamöter utser vilka som sitter i kyrkorådet, som i sin tur ansvarar för att de beslut som tas också genomförs.

I valet för fyra år sedan fick Socialdemokraterna 33 procent av rösterna i Emmaboda pastorat, vilket gav åtta mandat. Näst flest röster fick Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, posk, med 30,5 procent, även det blev åtta mandat.

Även Centerpartiet ställde upp med en lista, och fick 25 procent av rösterna och sex mandat. Ytterligare en nomineringsgrupp fick tillräckligt med röster för mandat, Samlingslista för Emmaboda pastorat, SEp, med 10,5 procent och tre mandat. Valdeltagandet i Emmaboda pastorat var nära 21 procent, en ökning med 5 procentenheter.

Nu har Socialdemokraterna Emmaboda fastslagit sin lista till kyrkovalet 2021, och Stig Ove Andersson, ordförande i kyrkorådet, toppar. Efter honom kommer Eva Kraemer Karlsson och Erik Fors, som ställer upp för omval.

På fjärde plats kommer Asdis Paulsdottir som inte sitter i kyrkofullmäktige. Och efter henne ytterligare tre kandidater som ställer upp för att försvara sina platser.

I en kommentar till den fastslagna listan skriver Socialdemokraterna i Emmaboda att de vill “stödja kyrkor och trossamfund som del av det civila samhället, värna religionsfriheten och att kyrkor och samfund ska leva upp till samhällets krav om demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde”.

“Vi värnar religionsfriheten på demokratisk grund. En av våra grundläggande fri- och rättigheter är religionsfriheten och vi anser att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion. Trossamfunden bär gemensamt ett ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna demokratin och alla människors lika värde.”

LISTAN/Kandidater till kyrkofullmäktige
Socialdemokraterna i Emmaboda har slagit fast listan med kandidater till höstens kyrkoval:
1. Stig Ove Andersson
2. Eva Kraemer Karlsson
3. Erik Fors
4. Asdis Paulsdottir
5. Gullvi Dahllöf
6. Maj Britt Andersson
7. Bengt Olof Nilsson
8. Ingrid Adolfsson
9. Jan Karlsson
10. Lotta Lejon Stenberg
11. Bernt Johansson
12. Gunvor Karlsson
13. Stig Skruvik
14. Ann Christin Johansson
15. Margareta Rosqvist
16. Inger Williamsson
17. Kurt Lindblom
18. Annika Karlsson
19. Janet Franzén


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SÖDRA LÄNET

Fler nyheter

MEST LÄSTA SÖDRA LÄNET

Fler nyheter