Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
SÖDRA LÄNET 2021-6-11 KL. 06:02

Emmaboda: Fyra elever vid vård- och omsorg fick nya stipendiet – läs motiveringarna!

Av Fredrik Svensson

Emmaboda: Fyra elever vid vård- och omsorg fick nya stipendiet – läs motiveringarna!
Foto: Anders Jönsson

Under torsdagen, i samband med sommaravslutningen på Vilhelm Mobergsgymnasiet delades det nya stipendiet ut till fyra elever som läst eller läser vid vård-och omsorgsprogrammet.

EMMABODA. I avgångsklassen fick Salaheddin Nasra och Jamshid Mahmoodi varsitt stipendium om vardera 2000 kronor.

“Socialnämnden anser att de särskilt har utmärkt sig i enlighet med Socialnämndens värdegrund och Vård-och omsorgscollege Kalmar läns vision”, enligt socialnämndens ordförande Stefan Nyström (M), som enligt ett pressutskick var både stolt och glad att kunna dela ut stipendiet.

Även två elever i andra årskursen fick stipendiet, i form av 1 000 kronor vardera. De båda var Amanda Aronsson och Hugo Roos.

“Socialnämnden vill uppmuntra Amanda och Hugo att fortsätta sin positiva anda till studier och arbetsplatsförlagd utbildning under resterande utbildningstid.”


Motiveringar:

Salaheddin Nasra
Salah beskrivs av medarbetare i verksamheten som ansvarsfull och duktig samt med en ambition och vilja att hela tiden förbättra sitt arbete. Det var redan i år 1 tydligt att Salah har mål i livet. Han är nyfiken och vill lära sig nya saker. Salah har en stor livserfarenhet trots sin unga ålder vilket sannolikt bidrar till hans empati och förståelse för olika människors utsatthet i samhället. Salah har varit mycket omtyckt av både enskilda och medarbetare och socialnämnden hoppas att Salah vill fortsätta att bidra i nämndens verksamheter även efter avslutad utbildning.

Jamshid Mahmoodi
Jamshid blev under APL inom socialpsykiatrin snabbt en uppskattad kollega i arbetsgruppen och han blev lika snabbt välkomnad i de enskildas hem. I sammanhanget bör nämnas att målgruppen ofta kräver en lång introduktion innan acceptans. En stor del i att Jamshid snabbt kom in i såväl personalgruppen som hos enskilda är hans förmåga att lyssna in sin omgivning samt inte minst respekt för människors olikheter. Jamshid visar på yrkesskicklighet och strävan framåt. Socialnämnden hoppas att Jamshid vill fortsätta att bidra i nämndens verksamheter även efter avslutad utbildning.

Amanda Aronsson
Medarbetare i verksamheten framhåller Amandas nyfikenhet, ambition och engagemang. Det är tydligt att Amanda är driven och har ett klart mål framför sig och oavsett vad detta mål är så kommer hon att uppnå det. Amanda har vidare ett inkännande förhållningssätt till behov hos såväl enskilda som kollegor. Amanda bidrar till positiv stämning i en arbetsgrupp. Socialnämnden vill uppmuntra Amanda att fortsätta i samma anda under resterande del av utbildningen.

Hugo Roos
Medarbetare i verksamheten uppger att Hugo är som hand i handsken gällande fallenhet och förmåga för sin blivande profession. Han bemöter både enskilda och kollegor på ett bra sätt samt är lugn och sansad även i mer utmanande situationer. Hugo är vidare uppmärksam, reflekterar och kommer med egna förslag. Han är lyhörd för den enskildes förmågor, behov och intressen. Socialnämnden vill uppmuntra Hugo att fortsätta i samma anda under resterande del av utbildningen.

Källa: Emmaboda kommun


Läs mer:
Emmaboda: Nytt stipendium till elever som läser vård- och omvårdnad vid Vilhelm Mobergsgymnasiet (2021-4-29)