Klik venligst
NYHETER 2021-1-13 KL. 09:10

Sverigedemokraterna: "Fånga upp alla med bestående besvär efter covid-19"

Av Fredrik Svensson

Sverigedemokraterna:
Martin Kirchberg (SD) undrar vad regionen gör för att erbjuda rehabilitering till de som har besvär efter covid-19. Foto: Region Kalmar län, Usman Yousaf/Pixabay

I en skrivelse till krisledningsnämnden i Region Kalmar län ställer Sverigedemokraterna en rad frågor kring eftervården för de som drabbats av covid-19. Bland annat undrar partiet om de som drabbats av sjukdomen får information kring eftervård.

KALMAR LÄN. Under pandemin har det kommit flera rapporter om att en del av de som insjuknat i covid-19 efter flera månader har kvar olika typer av besvär. Hur många är svårt att säga, och de kvardröjande besvären är också av olika karaktär.

– Det kommer fler och fler uppgifter om att även personer som inte behövt sjukhusvård har fått långvariga besvär efter att ha drabbats av covid-19, säger Martin Kirchberg, oppositionsråd för Sverigedemokraterna, i samband med att frågorna lämnats in till krisledningsnämnden.

– Vi vill veta hur stort behovet av rehabilitering av covid-19-sjuka är.

En av de saker som oroar är att det bland de som blir långtidssjuka finns unga och medelålders som tidigare varit friska.

– Det är viktigt att sjukvården har de verktyg som behövs för att klara av rehabiliteringen av covid-19-sjuka. Det gäller både resurser och kompetens.

– Vi måste kunna fånga upp alla som får bestående besvär efter covid-19-infektion. De som drabbats måste få information om behov av eftervård, säger Martin Kirchberg.

FRÅGORNA
Här är de frågor som Sverigedemokraternas regionstyrelsegrupp den 11 januari skickat till krisledningsnämnden i Region Kalmar län:

1. Hur många patienter har hittills fått rehabilitering genom sjukvården i Region Kalmar län, primärvård och/eller specialistvård och/eller i samarbete med resp. kommun?

2. Vilken kapacitet bedöms idag primärvård resp. specialistvård ha för att möta behovet av rehabilitering av covid-19-sjuka, med hänsyn taget både till olika patientgrupper och till olika typer av symtom samt med hänsyn till förväntat/möjligt ökat behov under 2021?

3. Hur ser samverkan i dagsläget ut med kommunerna då det gäller eftervård och rehabilitering av covid-19-sjuka och vilka förbättringsbehov finns?

4. Hur ser samverkan ut mellan Region Kalmar län och Sydöstra sjukvårdsområdet resp. nationell nivå då det gäller resurser, resursutnyttjande, kompetensutveckling för covid19 och tillgodogörandet av nya kunskaper i takt med att forskningsläget kontinuerligt förändras?

5. Vad har Region Kalmar län gjort och vad avser Region Kalmar län nu att ytterligare göra, för att informera de medborgare som drabbats av covid-19, gällande behov av eftervård och behandlingar som olika diagnoser kräver? Används frågeformulär för alla som konstaterats smittade eller misstänkts ha haft covid-19? Har vårdplaner och rehabiliteringsplaner upprättats för alla som sökt vård för covid-19?