Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NYHETER 2021-6-1 KL. 12:47

Så ska länsunionen återstarta Region Kalmar län – "utveckling och nära vård"

Av Fredrik Svensson

Så ska länsunionen återstarta Region Kalmar län –
Foto: Region Kalmar län, exels/Pixabay

I takt med att smittspridningen och antalet inneliggande på grund av pandemin minskar ska den uppskjutna vården, det kollektiva resandet och en mängd andra av regionens ansvarsområden återstarta. Länsunionen räknar med att lägga kring 100 förslag och prioriteringar i den kommande regionplanen.

LÄNET. Det kallas ett återstartsprogram och innehåller uppdrag och förslag inför den budget som ska gälla för 2022. Och det handlar både om gamla löften som skjutits på grund av pandemin, vårdskulden och nya vägar framåt.

– Den senaste tiden har det ljusnat lite i vår län och vi kan känna framtidshopp efter ett och ett halvt år med pandemin, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, under en pressträff på tisdagen.

– Ett stabilare läge på sjukhusen, att hälften av länets invånare har fått en första dos vaccin och att smittspridningen ser ut att minska är sådant som gör att de styrande partierna i länsunionen, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna vill fokusera framåt.

– Inför kommande regionplan lägger vi över 100 förslag och prioriteringar, som har arbetats fram i nära samarbete, säger Angelica Katsanidou.

– Vi ser till att lägga grunden för återstarten, och inte bara ta oss tillbaka dit vi var innan utan dra nytta av de ljusglimtar vi har sett under pandemin och sikta framåt.

Under rubriken “Vår färdriktning framåt” presenterades under tisdagen fem prioriterade punkter. Det handlar bland annat om att vård och utveckling ska komma alla invånare till del, att regionen ska ha landets nöjdaste patienter och resenärer samt att medarbetarna ska känna stolthet över att arbeta i regionen.

– Vi har jobbat med en tydlig färdriktning sedan 2018, säger Christer Jonsson (C), regionstyrelsens vice ordförande.

– Vi kommer att prioritera utveckling och nära vård. Samtidigt är vi beroende av att medarbetarna är stolta och vill arbeta hos oss. Det handlar om alla, från personal inom intensivvården, via de som arbetar med materialförsörjning till som jobbar med vaccinering.

En av punkterna handlar om folkhälsoarbetet, och enligt länsunionen finns förhoppningen att de hälsosamtal som ska erbjudas de som fyller 40, 50 och 60 år ska kunna inledas kring årsskiftet.

Ytterligare några konkreta saker som ligger i startgroparna är screening för koloncancer, och en organiserad testning för prostatacancer, vaccinering mot HPV och att få fler att genomföra screening för livmoderhalscancer.

– En stor fråga är den uppskjutna vården, vi ser framför oss att vi tar några små steg i juni när vi öppnar mer vanlig verksamhet i Oskarshamn och Västervik, säger Christer Jonsson.

– Men det ska göras med hänsyn till den arbetssituation som en del medarbetare har haft. Det går inte att göra i superspeedfart utan blir en balansgång för chefer och ledare i verksamheten.

Pengar att satsa på återstarten verkar det finnas, både i form av egna resurser och statsbidrag. Knäckfrågan är istället tillgången till personal.

– Vi fortsätter med att utveckla samverkan mellan länets sjukhus. Den samverkan som pågår är på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Arbetsdelning mellan dem är en nyckel för framtiden, säger Christer Jonsson.

– Och så kan vi ta hjälp av privata verksamheter för att lösa en del utmaningar vi har framför oss.

Men personalen är enligt Jonsson en viktig pusselbit, både att behålla och nyrekrytera.

– Vi har lagt pengar på extra lönesatsningar, så att vi kan rekrytera personal. Det gör vi hela tiden, och vi har hela tiden en tillväxt.

Som ett exempel på en enhet som minskat beroendet av inhyrd personal nämner han Oskarshamns sjukhus. För ytterligare minska beroendet lyfts arbetet för allmänläkare enligt den så kallade Borgholmsmodellen.

– Vi har en situation där vi har väldigt många utbildningsläkare som blir färdiga de närmsta åren. Om vi kan ge dem ett tydligt ansvar, på samma sätt som de gjort i Borgholm, med patienter som de kan bygga relationer till, då får vi ett rykte om att vi erbjuder bra arbetsförhållanden för våra ST-doktorer, och kan locka hit ännu fler.

Länsunionen trycker vidare på att det är nära vården som ska prioriteras, och tillföras mer resurser.
– Vi har satsat, men vi kommer också att behöva göra ytterligare satsningar för att gå ännu mer mot den nära vården, säger Angelica Katsanidou.

– Det handlar om att ta ytterligare steg och få en större bredd i hela länet. Vården ska flytta så nära patienten som möjligt. För att nå dit ska vi förstärka den fasta läkarkontakten.

Det ska också införas drop-in mottagningar och digital hälsocentral, som komplement till de fysiska hälsocentralerna.

Pandemin har inneburit att även andra delar av invånarnas hälsa påverkats. Det handlar både om den psykiska ohälsan och den fysiska aktiviteten.

– Allt fler skattar sin psykiska hälsa som dålig. Den påbörjade satsningen på första linjens psykiatri ska förstärkas, säger Johanna Wyckman (L), regionråd.

– Vet att fysisk aktivitet har en otroligt stor påverkan på den psykiska hälsan. Därför vill vi också arbeta för att öka den fysiska aktiviteten.

Enligt Wyckman kan det handla om allt från fler friluftsdagar till mer idrott på schemat, men exakt vad som ska ingå kommer att vara målet för ett gemensamt utvecklingsarbete med skolhälsovården och elevhälsan.

Även besöksnäringen ska komma på fötter igen efter pandemin, med riktade marknadsföringsinsatser. Liksom arbetet med att få folk att åka kollektivt igen, och att minska utsläppen.

– En stark besöksnäring är viktig inte minst för unga som får sin första arbetslivserfarenhet, säger Johann Wyckman.

– Klimatarbetet otroligt viktigt, om inte min och kommande generationer ska få dra ett tungt lass efter föregående generationer. Jag är övertygad om att cirkulär ekonomi innebär en väg framåt. Vi vill påskynda omställningen genom att formulera mål att jobba efter.


Länsunionens fem punkter
De fem punkter som pekar ut färdriktning framåt för Region Kalmar län:
1) Vård och utveckling ska komma alla till del, både i tätorter och på landsbygd.
2) Regionen ska ha landets nöjdaste patienter och resenärer. Varje dag ska regionens service förbättras, sjukvården göras köfri och bedrivas så nära invånarna som möjligt.
3) Medarbetarna ska stolt känna att de arbetar på en av Sveriges bästa arbetsplatser.
4) Vården ska alltid ges efter behov och folkhälsoarbetet prioriteras. Vården ska utgå från ett personcentrerat arbetssätt.
5) Kommunikationerna ska förbättras i hela länet, utbildningsutbudet öka, kultur- och näringsliv utvecklas och hållbarhet prägla hela regionens arbete.
Källa: Länsunionen


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter