Klik venligst
NYHETER 2021-3-3 KL. 10:00

RF: Enighet över alla partigränser kring regionens inställning till infrastruktur

Av Fredrik Svensson

RF: Enighet över alla partigränser kring regionens inställning till infrastruktur
Ur Positionspapper för infrastruktur.

Ett helt enigt regionfullmäktige antog förändringar i det dokument som förhandlats fram som en gemensam inställning till infrastrukturen hos regionerna i södra Sverige.

KALMAR LÄN. Positionspapper för infrastruktur är namnet på det dokument som förhandlats fram mellan Kalmar län, Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kronoberg och Skåne. Där slås bland annat fast att regionerna vill att de nya stambanorna byggs ut så snabbt som möjligt.

Men utbyggnaden ska ske samtidigt som de anslutande banorna förbättras “för att öka nationell och regional tillgänglighet inom en större geografi”.

I dokumentet kräver regionerna att de “ekonomiska ramarna till länsplanerna utökas så att de brister och utvecklingsbehov som finns inom transportsystemet, och ska finansieras inom
regionernas infrastrukturplaner, ges möjlighet att åtgärdas”.

“Uppgradera de banor som ska anslutas till de nya stambanorna för ökad kapacitet och kortare körtider, så att ett sammanhållet tågsystem skapas och möjliggör effektiva trafikeringsupplägg och vidgat resandeunderlag.”

Regionern vill även se att snabba storregionala tåg får tillgång till de nya stambanorna med “attraktiva trafikeringsupplägg för att möjliggöra investeringar i nya fordon”.

Samtliga partier ställde sig bakom dokumentet, och hyllade förhandlarna som trots motstånd lyckats få in flera av de punkter som anses viktiga för Region Kalmar län.

Positionspappret finns att läsa på webbplatsen Regionsamverkan Sydsverige.

SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter