Klik venligst
NYHETER 2021-3-2 KL. 17:25

Regionen: Större hälsocentraler och digitala lösningar ska möta efterfrågan i Kalmar

Av Fredrik Svensson

Regionen: Större hälsocentraler och digitala lösningar ska möta efterfrågan i Kalmar
Foto: Fredrik Svensson, Region Kalmar län

Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården, skriver som svar på en interpellation att Länsunionen tar ansvar för “god tillgänglighet av primärvård för befolkningen”. Några fler hälsocentraler planeras inte, men utbyggnad och digitala lösningar

KALMAR LÄN. I en interpellation till regionrådet Yvonne Hagberg (S) frågade oppositionsrådet Linda Fleetwood (V) kring ambitionerna att möta ett växande behov av fler hälsocentraler i Kalmar kommun: Planerar den politiska majoriteten för att öppna fler hälsocentraler i Kalmar i egen regi eller lämnas ansvaret över till privata vårdbolag?

Frågan ställdes enligt Fleetwood med bakgrund av den byggboom och befolkningstillväxt som sker i Kalmar. I sitt svar menar Yvonne Hagberg att Region Kalmar län noggrant följer utvecklingen av invånarantalet för att alla ska ha god tillgänglighet till primärvård.

Yvonne Hagberg konstaterar att flera hälsocentraler i Kalmar har, eller planeras att byggas ut: “Under 2014 utökade Stensö hälsocentral sina lokaler genom en tillbyggnad. Även Kvarnholmens hälsocentral utökade sina lokaler med 60 procent samma år och ytterligare en ökning skedde i samband med renoveringen av Regionhuset 2019.”

Främst ser Kalmar stad ut att växa i de norra delarna, där har Berga hälsocentral utökat sina lokaler med 50 procent under början av 2019. Vid Norrlidens hälsocentral pågår arbete med att hitta en lämplig plats för expansion.

“Ett annat viktigt sätt att öka tillgängligheten är att utveckla digitala lösningar inom vården. Detta sparar vårdbesök och resor till hälsocentraler”, skriver Yvonne Hagberg.

“Digitaliseringen gör att hälso- och sjukvården nödvändigtvis inte blir en plats man går till, utan en tjänst som erbjuds där den behövs, på det sätt patienten önskar. Jag menar att regionen ska fortsätta att arbete med en kombination av fysisk och digital utbyggnad av primärvården.”


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter