Klik venligst
NYHETER 2021-6-29 KL. 09:02

Regionen: M och KD oroas över läget på förlossningen – vill se "överkapacitet"

Av Fredrik Svensson

Regionen: M och KD oroas över läget på förlossningen – vill se
Foto: Sanjasy/Pixabay, Region Kalmar län

Lojal personal räddar situationen på förlossningsavdelningen i Kalmar, det menar Moderaterna och Kristdemokraterna. Företrädare för de båda oppositionspartierna vill se en “grundlig genomlysning av grundbemanningen, och viss ”överkapacitet” under resten av året”.

LÄNET. Det är inte längre våren som är den vanligaste tiden att föda barn i Sverige, utan sommaren. Det gör det extra komplicerat att få ihop bemanningen under de månader när personalen har rätt till sin semester.

I ett gemensamt utspel oroa sig företrädare för två av oppositionspartierna i Region Kalmar län, Moderaterna och Kristdemokraterna, för situationen. Och uttrycker besvikelse över vad de kallar den styrande majoritetens “oförmåga att komma med lösningar”.

– Bemanningsläget visar hur sårbar verksamheten är och hur stort beroendet av hyrpersonal har blivit. Verksamheten organiseras alltmer för att passa den inhyrda personalen, på den ordinarie personalens bekostnad, säger Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot i personalutskottet, i ett pressutskick.

– Vi hade mycket hellre sett en grundlig genomlysning av grundbemanningen, och viss ”överkapacitet” under resten av året – då hade de här återkommande problemen med att lösa sommaren inte uppstått.

Carl Dahlin (M), vice ordförande i personalutskottet, menar att ingen ska behöva vara orolig för att föda barn i Kalmar län. Men att det fortfarande saknas personal till ett stort antal arbetspass under sommaren.

– Vi förstår inte varför den S-ledda majoriteten inte kan lyssna på exempelvis Barnmorskeförbundets varningar utan fortsätter hävda att allt är frid och fröjd.

Moderater och Kristdemokrater menar att det till stor del är de anställdas förtjänst att läget inte värre.

– Vården hade kollapsat om det inte hade varit för att den ordinarie personalen är så lojal och ställer upp så mycket. Men även lojaliteten har en gräns, säger Kaj Holst (M), ledamot i personalutskottet.

– Personalen ska inte känna sig pressad att hoppa in och arbeta när de egentligen borde vara lediga. En sådan verksamhet undergräver sig själv och får allt svårare att rekrytera, behålla och motivera medarbetare.

RÄTTELSE
Efter publicering har ett faktafel upptäckts. Så här skriver partierna i en utskickad rättelse:
“I dagens pressmeddelande uppgav vi att det saknas personal till 165 pass på förlossningsavdelningen i Kalmar i sommar. Detta var den information som vi hade fått och den var korrekt vid det tillfället. Sedan dess har dock omkring 100 pass lösts och därför stämmer den uppgift som angavs i pressmeddelandet inte längre.
Resterande antal olösta pass är dock fortfarande stort och det är avdelningens personal som får slita med att lösa passen. Även om fakta har ändrats kvarstår vår oro.”


Läs mer:

Vårdförbundet kräver en barnmorska per aktiv förlossning – och flest föder under semestermånaden (2021-5-5)