Klik venligst
NYHETER 2021-6-30 KL. 13:04

Regionen: Antal upptäckta cancerfall konstant – minskade marginellt under första vågen

Av Fredrik Svensson

Regionen: Antal upptäckta cancerfall konstant – minskade marginellt under första vågen
Foto: Konstantin Kolosov/Pixabay

Under förra året upptäcktes lika många cancerfall som under föregående år, det visar ny data som sammanställts av de regionala cancercentren. “Cancervården i länet har fungerat och fungerar bra under pandemin.”

LÄNET. Enligt den nyligen publicerade datan påverkades cancervården under den första vågen då det kan ses en marginell minskning. Men enligt Region Kalmar läns cancersamordnare Jessica Eriksson skedde en återhämtning under senare delen av 2020.

– Under våren 2020 såg vi att något färre kom på mammografikontroll och gynekologisk cellprovtagning, men det är glädjande att se att vi i Kalmar län inte haft någon minskning av antalet upptäckta cancerfall under pandemin som helhet, säger hon i ett pressutskick.

En anledning till minskningen var att de gynekologisk cellprovtagningarna tvingades pausas några veckor i delar av länet. Därefter har verksamheterna enligt Jessica Eriksson arbetat hårt för att jobba i fatt ”tappet” och i dagsläget är man i fas.

– Cancervården har varit prioriterad under pandemin. Som invånare är det viktigt att veta att cancervården i länet har fungerat och fungerar bra under pandemin. Man kan vara trygg i att våra screeningverksamheter och våra cancerutredningar fungerar som de ska.

Under 2020 utreddes 88 procent av patienterna med misstanke om cancer enligt standardiserade vårdförlopp i regionen. Motsvarande siffra för riket är 71 procent. Av de som utreds inom ett SVF är målet att 80 procent få sin behandlingsstart inom fastställd ledtid. I Region Kalmar har 53 procent fått behandling inom angiven ledtid, några procentenheter över riket.