Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NYHETER 2021-5-4 KL. 13:12

Moderater i länets kommuner vädjar till Eneroths (S) "småländska själ" – vill se satsning på infrastruktur

Av Fredrik Svensson

Moderater i länets kommuner vädjar till Eneroths (S)
Moderater i länet vill se en ordentlig satsning på vägarna, bland annat E 22. Foto: Grigorius m/Wikimedia

Riksdagsledamoten Jan R Andersson, regionråden och företrädare för Moderaterna i länets kommuner har tillsammans skickat ett brev till regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). De vill se en rejäl satsning på infrastrukturen i Kalmar län.

LÄNET. Brevet skickas med anledning av den presskonferens som Tomas Eneroth höll tillsammans med Per Bolund (MP), miljö- och klimat­minister, där de presenterade planerna på en snabbutredning kring nedläggningen av Bromma flygplats, och den nya infrastrukturpropositionen som presenterades i mitten av april.

– Om Stockholm ska vara rikets huvudstad med demokratiska institutioner och annan central förvaltning måste staden vara tillgänglig, säger Jan R Andersson (M) i en kommentar till skrivelsen.

– Genom att konsekvent förfördela vår landsända och inrikta framtida investeringar mot storstädernas infrastruktur, och samtidigt snabbavveckla Bromma, kommer avstånden i vårt land öka istället för att minska. Det innebär regeringens politik

Pär-Gustav Johansson (M), regionråd och vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, är en av de 15 som undertecknat.

– Vi vill med det här brevet vädja till Tomas Eneroths småländska själ. Vi har med rätta kallat regeringens infrastrukturpolitik för landsbygdsfientlig – det krävs en mångmiljardsatsning på både järnvägar och vägar i Kalmar län i kommande infrastrukturplan om vi ska få anledning att modifiera det uttalandet.

Moderaterna vill se en riktad satsning på vägar och järnvägar i Kalmar län i ett kommande direktiv från regeringen till Trafikverket. En satsning med en fördelning som minst motsvarar länets andel av rikets befolkning och skyndsam upprustning av bland annat E22, väg 25 och väg 40.

– Under flera årtionden har Kalmar län förfördelats inom hela infrastrukturområdet, bara i den senaste planen skulle infrastrukturskulden motsvara över 5 miljarder om länets invånare fått lika stor fördelning som riket i stort. Så här kan det inte fortsätta, säger Malin Sjölander (M), oppositionsråd och vice ordförande Regionstyrelsen.

– För oss i Moderaterna är åtgärder som stärker länets näringsliv och därmed möjligheterna till en välmående arbetsmarknad, en helt avgörande faktor. Därför sätter vi nu ytterligare tryck i frågan.


Brevet i sin helhet:
2021-05-04
Från: Moderaterna i Region Kalmar län
Till: Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Stoppa nedläggningen av Bromma och satsa på infrastrukturen i Kalmar län
I januari 2021 släppte Sydsvenska Handelskammaren rapporten Hela kungariket och halva pengarna: Utvärdering av Sveriges tre nationella planer för infrastruktur 2010-2029 som visar hur de statliga infrastruktursatsningarna fördelas i landet under en 20-årsperiod. Rapporten visar hur missgynnat Kalmar län har varit och fortsätter att vara i gällande infrastrukturplan. I sak kommer rapporten inte med några nyheter, men den tydliggör och bekräftar än en gång vad som tidigare och i olika sammanhang har framförts till regeringen och Trafikverket: Att länet är i stort behov av ett upprustningspaket för både vägar och järnvägar.

Kalmar län är ett av endast tre län i landet, tillsammans med Norrbotten och Blekinge, som hade en negativ bruttoregionalproduktutveckling år 2008–2017. Utvecklingen därefter ligger också under riksgenomsnittet. Lägg därtill att Kalmar län fram till 2019 låg under 1880-talets befolkningsnivåer, som enda län i landet, och att befolkningstillväxten är fortsatt svag. Eller att antalet arbetsmarknadsregioner i länet är många och inte har minskat på väldigt länge. Infrastruktursatsningars positiva påverkan på tillväxt, befolkningsutveckling och arbetsmarknadsförstoring får anses väl belagt.

Den 16 april i år presenterade regeringen den nya infrastrukturpropositionen för åren 2022-2033. Vi hade stora förhoppningar om att vår del av landet skulle pekas ut som ett prioriterat område för satsningar på både väg och järnväg, men istället väljer regeringen att peka ut nya banor för höghastighetståg och färdigställande av Norrbotniabanan som prioriterade projekt. Vi kan anföra många argument mot byggandet av nya banor för höghastighetståg, men dessa argument och vårt partis hållning i frågan får anses vara välkända för infrastrukturministern. Istället väljer vi att kort konstatera att det ur flera aspekter är ett starkt ifrågasatt mastodontprojekt som enligt många bedömare kommer sluka resurser som istället kunde gått till nödvändig förbättring av befintlig infrastruktur i hela landet och här i Kalmar län. Vi konstaterar också att propositionen som helhet är järnvägstung, vilket inte gynnar ett landsbygdslän som vårt, där vi behöver utveckla infrastrukturen för alla transportslag, inte minst för personbil och flyg.

Därmed var också beskedet kort därefter, att regeringen vill snabbavveckla Bromma flygplats med hänvisning till den låga beläggningen under pandemin, ytterligare ett bakslag. En stängning i förtid, utan nödvändig utbyggnad av Arlanda skulle allvarligt påverka näringslivet och tillväxten i Kalmar län, som är särskilt beroende av goda flygförbindelser till Stockholm eftersom rimliga alternativ saknas. Vi vill därför uppmana infrastrukturministern att lyssna på riksdagsmajoriteten mot en avveckling av Bromma, tills nödvändig kapacitetsökning har gjorts på Arlanda.

Vi vill slutligen och allra mest äska om ett Kalmar länspaket för satsningar på vägar och järnvägar i Kalmar län i regeringens kommande direktiv till Trafikverket för framtagande av nya infrastrukturplanen. Ett sådant paket bör minst innehålla:

1) En fördelning av statliga satsningar avseende medel som minst motsvarar länets andel av landets totala befolkning.

2) Utpekande av objekt inom länet på Kust till kustjärnvägen, Stångådals- och Tjustbanan samt de statliga vägarna E22, väg 25 och väg 40 som möjliggör omfattande och skyndsam upprustning och kapacitetsökning av desamma.

3) En avsevärd utökning av ramen för länets regionala transportplan, vilket möjliggör satsningar på vårt övriga vägnät samt cykelvägar och annan infrastruktur.

Vi vill därmed och avslutningsvis vädja till infrastrukturminister att ta våra förslag under starkt beaktande för att ge Kalmar län rimliga förutsättningar att utvecklas i takt med övriga landet.

Jan R Andersson, riksdagsledamot
Malin Sjölander, regionråd
Pär-Gustav Johansson, regionråd
Henrik Yngvesson, oppositionsråd Mörbylånga
Ingela Ottosson, kommunalråd Oskarshamn
Daniel Lindvall, gruppledare Nybro
Åsa Ottosson, gruppledare Mönsterås
Marie Nicholson, kommunalråd Vimmerby
Harald Hjalmarsson, oppositionsråd Västervik
Hanne Lindqvist, oppositionsråd Kalmar
Åke Bergh, gruppledare Hultsfred
Emma Åhlander Hansson, 1:e vice KSO Emmaboda
Mona Magnusson, gruppledare Torsås
Carl Malgerud, gruppledare Borgholm
John Friberg, gruppledare Högsby
SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter