Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NYHETER 2021-4-16 KL. 09:02

Länsunionen om framtidens kollektivtrafik: "Betyder mycket för den som inte har andra sätt att resa"

Av Fredrik Svensson

Länsunionen om framtidens kollektivtrafik:
Peter Wretlund (S), ordförande för kollektivtrafiknämnden, Christer Jonsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, och Johanna Wyckman (L), regionråd, kommenterar trafikförsörjningsprogrammet. Foto: Region Kalmar län

Det program för trafikförsörjningen under resten av 20-talet som klubbades under gårdagen av regionfullmäktige ska öka resandet med 3,5 procent. Det menar Länsunionen i en kommentar till beslutet.

LÄNET. Innan pandemin gjordes årligen 11 miljoner resor med länets kollektivtrafik. Den nivån, och ytterligare 385 000 resor hoppas Länsunionen nå inom några år.

– Det är oerhört viktigt att vi behåller fokus på samhällsutveckling parallellt med hanteringen av pandemin, säger Peter Wretlund (S), ordförande för kollektivtrafiknämnden, i ett pressutskick.

– Så småningom är samhället redo att gå tillbaka till en hel del av det som var, även om mycket har förändrats i grunden. Därför är det skönt att vi idag har stakat ut vägen för en hållbar kollektivtrafik i Region Kalmar län de kommande åren.

Den hållbara delen handlar om sådant som att de nya tågen ska köras på förnyelsebara bränslen, som grön el och i vissa fall biobränsle. En annan del handlar om utökad arbetsmarknad.

– Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för Kalmar län och kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att i framtiden lyckas krympa avstånden mellan bostad och arbeten. Det handlar om att säkerställa att man kan pendla till jobb, utbildning och fritid, säger Christer Jonsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, i en kommentar.

Även tillgängligheten ska öka. Ett mål är att serviceresorna, som utgör cirka 6 procent av det totala antalet resor, ska bli enklare och tryggare.

– De här resorna betyder så mycket för den som inte har andra sätt att resa med, säger Johanna Wyckman (L), regionråd, i ett utskick.

– Vi satsar nu på att underlätta reseplaneringen och själva resandet på många plan, bland annat med enkelt tillgänglig teknik och genom att öka tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel, men också för personer med kognitiva nedsättningar.


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter