Klik venligst
NYHETER 2021-2-23 KL. 08:27

Länsstyrelsen gick back med 6,3 miljoner – "påbörjat ett åtgärdsprogram"

Av Fredrik Svensson

Länsstyrelsen gick back med 6,3 miljoner –
Peter Sandwall tillträdde tjänsten som landshövding i slutet av september. Foto: Fredrik Svensson, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Kalmar län har skickat in årsredovisningen till Regeringskansliet, och landshövding Peter Sandwall konstaterar att pandemin förstås påverkat verksamheten.

KALMAR LÄN. Länsstyrelsen gör ett underskott på 6,3 miljoner kronor, och anger som främsta orsaker ökade kostnader i och med pandemin, lägre intäkter än budgeterat samt ökade personalkostnader.

– Det är naturligtvis tråkigt att gå in i 2021 med ett underskott, men vi har redan påbörjat ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans i år, säger landshövding Peter Sandwall i ett pressutskick.

Han utsågs till landshövding i början av juli, och tillträdde tjänsten så sent som den 21 september.

– Den pandemi som pågått under större delen av året har förstås väsentligt påverkat länsstyrelsernas verksamhet.

Men i årsrapporten skriver landshövdingen att “Ändå har våra aktiviteter under varit lika
många och olika som vanligt, och merparten av all planerad verksamhet har kunnat genomföras med”.

– Pandemin har även haft det goda med sig att länsstyrelsernas samverkan ökat, vilket bland annat resulterat i många nya regeringsuppdrag. Vi har också tagit stora steg mot en utvecklad krissamverkan inom länet, tillsammans med bland annat regionen och våra kommuner, säger Peter Sandwall.


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter