Klik venligst
NYHETER 2021-3-1 KL. 13:01

Länet: Vänsterpartiet vill att regionen stoppar ersättning till nätläkarbolag

Av Fredrik Svensson

Länet: Vänsterpartiet vill att regionen stoppar ersättning till nätläkarbolag
Foto: kamleshverm/Pixabay

I en fråga till den styrande majoriteten i Region Kalmar län undrar Vänsterpartiet om det finns några initiativ att, i likhet med andra regioner, stoppa ersättning till nätläkarbolag verksamma utanför länet.

KALMAR LÄN. “Digital vård kan vara ett viktigt komplement till fysisk vård för vissa patienter, öka tillgängligheten och frigöra resurser”, skriver Vänsterpartiet i en interpellation ställd till länsunionen.

“Men digital vård behöver precis som annan vård ges utifrån behov. Vården behöver bygga på kontinuitet, kännedom om patienten och rätt kompetens. Det gör inte vården som ges av nätläkare.”

De flesta av Sveriges regioner ersätter digitala utomlänsbesök enligt särskild taxa och regelverk med krav på innehåll i tjänsterna. Vänsterpartiet konstaterat att det i Region Kalmar läns bokslutsrapport för 2020 står att kostnaderna för utomläns primärvård ökat med 7,1 miljoner kronor.

“Hur stor den totala kostnaden är vet vi inte”, skriver Vänsterpartiet, som vill att regionen ska fatta beslut om att stoppa ersättningar till nätläkarbolag verksamma i andra län. Ett beslut som redan fattats av Västra Götaland.

“Att stoppa utomlänsersättningarna skulle kunna frigöra resurser och möjliggöra förstärkningar på primärvården i Region Kalmar län, inte minst på digitala lösningar”, skriver Vänsterpartiet i interpellationen.

Frågan som Vänsterpartiet ställer:
Planerar majoriteten några initiativ för att, i likhet med Västra Götalandsregionen, stoppa utomlänsersättningarna från Region Kalmar län till nätläkarbolag?SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter