Klik venligst
NYHETER 2021-6-28 KL. 08:27

Länet: Inte en enda asylsökande till Kalmar län – samtliga boenden avvecklas

Av Fredrik Svensson

Länet: Inte en enda asylsökande till Kalmar län – samtliga boenden avvecklas
Foto: Tomislav Stjepic/Migrationsverket

Under första halvan av 2021 har inte en enda person kommit som asylsökande till Kalmar län. Nu avvecklas samtliga boenden, det rapporterar P4 Kalmar.

LÄNET. Efter en kraftig topp i antalet asylsökande under 2015, då totalt 162 877 personer ansökte om asyl i Sverige, har det minskat. Såpass att samtliga asylboenden i Kalmar län kommer att vara avvecklade efter sommmaren, rapporterar P4 Kalmar.

Under vecka 24 ansökte 239 personer om asyl i Sverige. Och mellan januari och maj har 3 837 ansökningar kommit in till Migrationsverket. Men inte en enda person har kommit till Kalmar län.

Efter toppen 2015 minskade antalet ansökningar. 2016 var det 28 939 och åren efter har det legat mellan cirka 22 000 och 26 000, för att under pandemiåret 2020 sjunka till strax under 13 000.

Enligt Migrationsverkets senaste prognos, publicerad i slutet av april, beräknas 15 000 ansökningar om asyl göras under året. Men osäkerheten är stor, och myndigheten sätter ett intervall på mellan 11 000 och 19 000.

Prognosen har sänkts, från 16 000 till 15 000, och flera lagändringar kan komma att påverka ytterligare. Nästa prognos kommer i slutet av juli.

– Vi befinner oss fortsatt i ett skede där migrationen till Sverige är begränsad, och de stora lagändringarna ligger fortfarande framför oss, säger Henrik Holmer, planeringschef på Migrationsverket, i ett pressutskick.

Lyssna på inslaget i P4 Kalmar:


FAKTA/Förändrad utlänningslag 2021
Den 20 juli 2021 ändras den svenska migrationslagsstiftningen. Nya regler införs i utlänningslagen, samtidigt som den tillfälliga lagen upphör.

Förändringarna i utlänningslagen innebär bland annat att alla nya uppehållstillstånd blir tidsbegränsade. De enda som kan få permanent uppehållstillstånd vid första prövningstillfället är kvotflyktingar.

Det tillkommer också nya krav för att få permanent uppehållstillstånd, bland annat att man måste kunna försörja sig och att man måste ha haft uppehållstillstånd i minst tre år.

Det blir även förändringar i vem som omfattas av försörjningskrav när anhöriga söker uppehållstillstånd. Anhöriga till en person som är svensk medborgare eller har tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd i Sverige beviljas högst två års uppehållstillstånd vid en första ansökan.

Källa: Migrationsverket