Klik venligst
NYHETER 2021-1-13 KL. 13:54

Kalmarbänken: Åkesson (C) vill utöka distansutbildning för yrkesförare

Av Fredrik Svensson

Kalmarbänken: Åkesson (C) vill utöka distansutbildning för yrkesförare
Foto: Peter H/Pixabay

I en motion till riksdagen föreslår Anders Åkesson (C) tillsammans med två partikollegor och Helena Gellerman (L) att möjligheten till distansutbildning för yrkesförare ska utökas ytterligare.

KALMAR LÄN. Det handlar om de utbildningar som krävs för att yrkesförarnas kompetens ska upprätthållas, utbildningar som blivit praktiskt svåra att bedriva under pandemin.

Anders Åkesson (C) menar att en proposition som regeringen lagt fram är bra, men att den tagit för lång tid och att många yrkesförare riskerar att hamna i kläm.

“Centerpartiet och Liberalerna vill därför att möjligheterna till distansutbildning ska utökas väsentligt och att Transport­styrelsen mera skyndsamt än i dag måste hantera och utfärda de tillstånd som krävs för YKB-utbildare (yrkeskompetensbevis).”

I motion skriver Åkesson att Transportstyrelsens bedömning är att omkring 59 500 yrkeskompetensbevis kommer att upphöra att gälla fram till den 31 juni 2021, om ingen fortbildning genomförs. Ytterligare 2 8600 yrkeskompetensbevis löper ut mellan den 1 juli 2021 och den 30 september 2021.

“Totalt ska enligt Transportstyrelsens beräkningar närmare 91 500 förare, företrädesvis lastbilsförare, genomföra sin fortbildning för att förlänga sina yrkeskompetensbevis under 2021”, skriver Åkesson och kollegor.

Om inte möjligheterna till distansutbildning är generösa och väl utbyggda riskerar Sverige att få en brist på yrkesförare, menar motionärerna.