Klik venligst
NYHETER 2021-6-25 KL. 08:02

Covid-19: Senaste veckan i siffror

Av Fredrik Svensson

Covid-19: Senaste veckan i siffror
Grafik: Fredrik Svensson

Dödsfall
Sedan förra torsdagen har inga personer avlidit på sjukhus i Region Kalmar län i sviterna av covid-19. Totalt har 141 personer från länet dött på regionens sjukhus till följd av covid-19 sedan pandemins inledning. Därtill kommer minst fyra personer från andra län.
Socialstyrelsen rapporterade den 20 juni totalt 244 dödsfall i regionen där dödsorsaksintygen anger covid-19. Lika många som förra veckan.

Inneliggande
Som mest var fem personer inneliggande, vilket rapporterades den 20 och 23 juni. Den 18 juni var siffran som lägst, tre personer. Den 19 till 23 juni var antalet som intensivvårdades två personer med respirator. Färst var det den 18 och 24 juni, en personer med respirator.

Utskrivna
Två personer som är folkbokförda i länet har skrivits ut från sjukhus under den senaste veckan. Det är fyra färre än föregående vecka.


Grafik: Fredrik Svensson


Bekräftat smittade
Under den senaste veckan har 1 606 självtest analyserats, 99 av dessa var positiva. Det motsvarar lite över 6 procent av de analyserade proven. Antalet självtest var cirka 50 fler än föregående vecka.
Vårdpersonal har provtagit 192 personer. 10 av dessa, cirka 5 procent, var positiva.
Totalt har 23 330 personer hittills bekräftats vara smittade av covid-19, en ökning med 109 sedan föregående vecka. Då var ökningen 85 fall.

Smittade i länets kommuner
Flest nya fall konstaterades i Kalmar kommun, 55 stycken. Räknat per invånare är ökningen störst i Borgholm med nära 1,2 fall per 1 000 invånare, en ökning från föregående veckas 0,3. Snittet i länet var knappt 0,4, jämfört med förra veckans 0,3.
Emmaboda har för andra veckan i rad inte noterat ett enda fall.
Smittan har minskat i fyra kommuner, varit oförändrad i tre och ökat i övriga. Störst ökning har Borgholm, följt av Mörbylånga.