Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NYHETER 2021-6-11 KL. 08:02

Covid-19: Senaste veckan i siffror

Av Fredrik Svensson

Covid-19: Senaste veckan i siffror
Grafik: Fredrik Svensson

Dödsfall
Sedan förra torsdagen har en personer avlidit på sjukhus i Region Kalmar län i sviterna av covid-19. Totalt har 141 personer från länet dött på regionens sjukhus till följd av covid-19 sedan pandemins inledning. Därtill kommer minst fyra personer från andra län.
Socialstyrelsen rapporterade den 6 juni totalt 244 dödsfall i regionen där dödsorsaksintygen anger covid-19. Lika många som förra veckan.

5 juni: Kvinna i 65-årsåldern

Inneliggande
Som mest var 12 personer inneliggande, vilket rapporterades den 4 och 5 juni. Den 6 och 9 juni var siffran som lägst, 9 personer. Den 10 juni var antalet som intensivvårdades 3 personer, samtliga med respirator. Färst var det den 5 juni, 2 personer, varav 1 med respirator.

Utskrivna
8 personer som är folkbokförda i länet har skrivits ut från sjukhus under den senaste veckan. Det är 3 färre än föregående vecka.


Grafik: Fredrik Svensson


Bekräftat smittade
Under den senaste veckan har 1 820 självtest analyserats, 105 av dessa var positiva. Det motsvarar knappt 6 procent av de analyserade proven. Antalet självtest var cirka 450 färre än föregående vecka.
Vårdpersonal har provtagit 238 personer. 23 av dessa, knappt 10 procent, var positiva.
Totalt har 23 136 personer hittills bekräftats vara smittade av covid-19, en ökning med 128 sedan föregående vecka. Då var ökningen 223 fall.

Smittade i länets kommuner
Flest nya fall konstaterades i Kalmar kommun, 58 stycken. Räknat per invånare är ökningen störst i Hultsfred med knappt 1 fall per 1 000 invånare, en minskning från föregående veckas 1,6. Snittet i länet var knappt 0,5, jämfört med förra veckans 0,8.
Färst fall har noterats i Torsås, Emmaboda och Borgholm, ett vardera. Sett till befolkning hade Borgholm den lägsta siffran med strax över 0,1 fall per 1 000 invånare.
Smittan har minskat i samtliga kommuner. Störst minskning har Torsås, som går från nästan 1 fall per 1 000 invånare till lite drygt 0,1.

SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter