Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
NYHETER 2021-4-16 KL. 08:10

Covid-19: Senaste veckan i siffror

Av Fredrik Svensson

Covid-19: Senaste veckan i siffror
Grafik: Fredrik Svensson

Dödsfall
Sedan förra torsdagen har fem personer avlidit på sjukhus i Region Kalmar län i sviterna av covid-19. Totalt har 126 personer från länet dött på regionens sjukhus till följd av covid-19 sedan pandemins inledning. Därtill kommer minst fyra personer från andra län.
Socialstyrelsen rapporterade den 11 april totalt 227 dödsfall i regionen där dödsorsaksintygen anger covid-19. Det är fem fler än förra veckan.

9 april: Man i 90-årsåldern
11 april: Kvinna i 75-årsåldern, man i 60-årsåldern
14 april: Man i 85-årsåldern, kvinna i 75-årsåldern

Inneliggande
Som mest var 55 personer inneliggande, vilket rapporterades den 12 april. Den 10 april var siffran som lägst, 46 personer. Den 12 april var antalet som fick intensivvård nio personer, varav sex med respirator. Färst personer intensivvårdades den 9 och 11 april, sex personer, varav fyra med respirator.

Utskrivna
47 personer som är folkbokförda i länet har skrivits ut från sjukhus under den senaste veckan.

Bekräftat smittade
Under veckan har 5 492 självtest analyserats, 1 374 av dessa var positiva. Det motsvarar drygt 25 procent av de analyserade proven. Antalet självtest var cirka 1 200 fler än föregående vecka.
Vårdpersonal har provtagit 562 personer. 54 av dessa, cirka 9,6 procent, var positiva.
Totalt har 16 155 personer hittills bekräftats vara smittade av covid-19, en ökning med 1 428 sedan föregående vecka. Då var ökningen 837 fall.


Grafik: Fredrik Svensson


Smittade i länets kommuner
Flest nya fall konstaterades i Kalmar kommun, 528 stycken. Räknat per invånare är ökningen störst i Nybro med drygt 7,9 fall per 1 000 invånare, en ökning från föregående veckas 5. Snittet i länet var drygt 5,6, jämfört med förra veckans 3,3.
Färst fall har noterats i Högsby och Torsås, 16 stycken. Sett till befolkning hade Emmaboda kommun den lägsta siffran med drygt 2,2 fall per 1 000 invånare.
Samtliga kommuner har ökat i antal bekräftade fall per invånare jämfört med förra sjudagarsperioden. Mest har det ökat i Kalmar kommun, från 4 till 7,5 fall per 1 000 invånare.

SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter