Klik venligst
NYHETER 2021-3-1 KL. 15:45

Covid-19: Regionordförande svarar på vaccinkritik – "Det råder fullständig transparens"

Av Fredrik Svensson

Covid-19: Regionordförande svarar på vaccinkritik –
Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen, svarar på oppositionens frågor om vaccinering. Foto: Region Kalmar län

Delar av oppositionen har krävt besked från Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen, kring vaccinationsmålet och hur förseningar ska hanteras. Nu svarar Katsanidou på kritiken: “Tillgången är det som kan begränsa regionen, inte den egna organisationen”.

KALMAR LÄN. Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) pekade i sin interpellation på vikten av transparens.

– Låt mig först tydliggöra följande: det råder fullständig transparens i frågan om vaccineringsarbetet mot covid-19, skriver Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen i sitt svar.

– Såväl politisk majoritet som politisk opposition får samma information om läget och arbetet av regionens tjänstepersoner. Krävs det politiska beslut eller ytterligare resurser står jag och Länsunionens redo att när som helst kalla in krisledningsnämnden eller regionstyrelsen för att fatta beslut.

Bekämpningen av pandemin sker i brett samarbete över blockgränserna, menar Katsanidou, som inte ser några som helst partiskiljande uppfattningar i frågan om att genomföra och fullfölja vaccinationsinsatsen snarast.

– För Region Kalmar län är vaccinationsfrågan – att bekämpa pandemin genom att nå en hög täckningsgrad i befolkningen fortast möjligt – den absolut viktigaste, skriver Angelica Katsanidou.

– Regionen bedriver för närvarande ett intensivt vaccineringsarbete med full kraft. Arbetet känns hoppfullt. Vi ser exempelvis hur antalet konstaterade fall på kommunernas särskilda boenden minskar tack vare vaccinationen av de allra äldsta och sköraste.

Oppositionen frågade också om ifall vaccineringsmålet kommer att nås, och vilka antagande som isåfall ligger bakom? Enligt Angelica Katsanidou har regionen kapacitet att vaccinera i den takt som vaccinet levereras.

– Får regionen bara leveranserna kommer regionen att leva upp till de nationella målen. Detta är den bedömning som ansvariga tjänstepersoner gör.

– Arbetet med vaccineringen fortsätter med planering och genomförande av de olika faserna i vaccinationen mot covid-19. Arbetet med de första grupperna när det gäller vaccinering löper på enligt plan.

Region Kalmar län ligger, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statisk, tvåa efter Gotland när det gäller andel vaccinerade i befolkningen. Räknat på alla invånare äldre än 18 år har 8,5 procent fått en första spruta, 3,97 procent en andra. Rikssiffrorna är 5,3 respektive 2,7 procent.

– Parallellt tar regionen nästa steg med gruppen 65 år och äldre samt riskgrupper, där nu de som är 80 år eller äldre har erbjudits tider runt om i länet, säger Angelica Katsanidou.

– Under de kommande veckorna ska primärvården och de privata hälsovalsenheterna enligt planeringen få över 15 500 doser för att kunna ge en första dos till personer över 80 år, brukare och personal med LSS, hemtjänst och deras hushållskontakter.

Men förbehållet är att vaccinet levereras som det ska.

– Tillgången är det som kan begränsa regionen, inte den egna organisationen.

Läs mer:
Covid-19: KD och M kräver besked efter problem med vaccin – "Kommer målet att nås?" (2021-2-23)


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter