Klik venligst
NYHETER 2021-3-4 KL. 09:18

94 procent kan inte arbeta hemifrån – stora problem för arbetaryrken under pandemin

Av Fredrik Svensson

94 procent kan inte arbeta hemifrån – stora problem för arbetaryrken under pandemin
"Busschauffören kan inte stanna hemma, den som jobbar i dagligvaruhandeln kan inte göra det, och inte heller undersköterskan", säger Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge. Foto: LO, Arbetsmiljöverket

Arbeta hemifrån om det går har varit en ständig uppmaning under pandemin. Men för de som har arbetaryrken är möjligheterna till hemarbete små, närmast obefintliga. Det visar en ny rapport från LO.

KALMAR LÄN. Brist på kontorsstolar, datorer och webbkameror, tips om hur du inreder hemmakontoret och hur får en ergonomisk arbetsmiljö. Antalet artiklar på temat arbeta hemifrån har varit enormt. Men i verkligheten har det varit svårt för det stora flertalet att undvika arbetsplatsen.

I dag släpper LO en rapport med titeln Vi som inte jobbade hemma. Där visas hur pandemin slagit mot arbetaryrken, både vad gäller permitteringar, arbetslös och risk att utsättas för smitta. Hela Östra Småland har tagit del av lokala siffror som bekräftar bilden.

De som ingår i undersökningen har vad som definieras som arbetaryrken. I Kalmar län, som ingår i den större statistiska regionen Småland och öarna, har 94 procent av de svarande angett att de arbetat på sin arbetsplats under pandemin.

Endast 5 procent har kunnat arbeta hemifrån, och 1 procent har fördelat tiden ungefär lika mellan arbetsplats och hem.

– Busschauffören kan inte stanna hemma, den som jobbar i dagligvaruhandeln kan inte göra det, och inte heller undersköterskan, säger Thomas Olsson, ordförande LO-distriktet i Småland och Blekinge.

– Tänk om det lagts minst lika mycket krut på att skriva om hur arbetsgivarna ska skydda de anställda på arbetsplatsen.

Pandemin har pågått i över ett år, men undersökningen i LO:s rapport är gjord så sent som i januari. Ändå svarar var tredje tillfrågad i vår del av landet att tillgången på personlig skyddsutrustning är låg eller obefintlig.

– Nu är det inte främst inom vård och omsorg, där har det gjorts insatser. Det är i andra yrken där det upplevs som problem.

– Går du in i en mataffär och ser på hur folk kan bete sig mot de anställda, och de som jobbar har möjligen handskar och ett lätt visir.

Särskilt häpnadsväckande tycker Thomas Olsson hur pandemin har slagit, och fortsätter slå, mot kvinnodominerade yrken. Där har de anställda verkligen fått betala med både hälsa, inkomst och trygghet.

– De visstidsanställda åkte ut direkt med badvattnet. Där har det inte fungerat med permitteringar på samma sätt som för de med tillsvidareanställning.

Han poängterar att LO inte är kritiska till korttidsavtalen.

– Men det finns ett jättestort glapp där det måste till andra lösningar. Redan tidigare har det här varit en grupp med dåliga villkor, deltidsanställningar, delade turer och dålig bemanning.

– Ändå har många känt så stor lojalitet mot tredje part att de gått sjuka till jobbet. Här har arbetsgivaren ett stort ansvar.

Att regeringen har satsat resurser på äldreomsorgen ser Thomas Olsson som positivt, men det gäller att de går till rätt saker.

– Det behöver bemannas upp så att personalen känner sig trygga med att vara hemma när de är sjuka.

– Vi hade aldrig klarat pandemin så bra som vi gjort utan undersköterskor, barnskötare, butiksbiträden med flera. Det är de som upplever sig som mest utsatta, som riskerar att smittas.

DN Debatt skriver LO-ledningen om sex punkter som krävs för att samhället ska klara av inte bara ett pandemiår utan även ett helt vanligt år.

– Den första är den största frågan, att motverka personalbristen. Det går inte att slimma organisationerna och ha en minimal bemanning. Det måste satsas, vi blir inte färre som behöver vård och omsorg, säger Thomas Olsson.

FAKTA/Vi som inte kan jobba hemma
Rapporten beskriver hur covid-19-pandemin påverkat arbetsmarknad och villkoren i arbetet för kvinnor och män i arbetaryrken och bygger framför allt på statistik från Statistiska Centralbyrån och en undersökning av 3 000 personer i arbetaryrken som LO låtit Kantar SIFO genomföra i januari 2021.

De sex punkter som LO kräver:

• Motverka personalbristen.
• Förverkliga den nya arbetsmiljö­strategin.
• Stärk skyddsombuden.
• Använd företagshälsovården.
• Reparera sjukförsäkringen och avskaffa karensavdraget permanent.
• Möjliggör heltidspermittering för företag som är verksamma i kontaktnära branscher.

Rapporten släpps på LO.se under torsdagen.


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter