Klik venligst
NYHETER 2021-4-5 KL. 14:33

446 fall av covid-19 på jobbet har anmälts som arbetsskada i länet

Av Fredrik Svensson

446 fall av covid-19 på jobbet har anmälts som arbetsskada i länet
Vårdpersonal riskerar i högre utsträckning av bli svårt sjuka i covid-19. Den som smittats på jobbet uppmanas att anmäla det som en arbetsskada. Foto: Arbetsmiljöverket

168 undersköterskor, 84 sjuksköterskor samt 74 hemvårdsbiträden och personliga assistenter. Det är några av de hårdast drabbade yrkesgrupperna enligt siffror som Vårdförbundet publicerat.

LÄNET. Det handlar om antalet anmälningar om covidrelaterade arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Men Vårdförbundet menar att mörkertalet kan vara stort, och uppmanar alla medlemmar att anmäla covid-19 som en arbetsskada.

Av de egna medlemmar har drygt 4 000 sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker anmält i hela landet. I Kalmar län handlar det om 84 sjuksköterskor och 1 barnmorska.
– Nu är det påsk och vården kämpar med att hantera patienttrycket under tredje vågen. Snart står vi inför en sommarperiod, då bemanningen av vården är ett problem även ett vanligt år, samtidigt som vaccinationerna inte gått framåt i den takt som tänkt, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet, i en kommentar till siffrorna.
– Att då stora grupper av kritisk vårdkompetens blir sjukskrivna och får arbetsskador riskerar såklart påverka bemanningen hos landets vårdgivare och leda till färre vårdplatser för patienter. Det gäller både på sjukhusen och inom den kommunala äldrevården.

Men det är inte bara Vårdförbundets medlemmar som drabbats. Ur statistiken framgår att undersköterskor har anmält 168 fall av coronarelaterad arbetssjukdom i Kalmar län, och för hemvårdsbiträden och personliga assistenter är siffran 74 stycken. Även kriminalvårdare sticker ut med 24 fall, troligen till stor del under det utbrott av smitta som skedde på fängelset i Kalmar.
Nationellt har drygt 7 500 undersköterskor anmält, och nära 3 000 personliga assistenter och hemvårdspersonal. Tillsammans med de nära 3 900 sjuksköterskorna toppar de yrkena listan i en klass för sig. Närmast efter kommer allmänläkare med 310 fall och förskollärare med 259.

I en rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin framgår att vissa yrkesgrupper är extra utsatta för att drabbas av svår covid-19. Vårdpersonal, som sjuksköterskor och läkare, behöver sjukhusvård i dubbelt så hög utsträckning. Även för undersköterskor var risken förhöjd.
– Vårdförbundet ser med oro rapporter om att sjuksköterskor löper fördubblad risk att få svår covid-19 och att anmälningarna om arbetsskadorna ökar, säger Sineva Ribeiro.


Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Vårdförbundet


– De medlemmar som smittats på jobbet ska få arbetsskadeersättning, det ska anmälas som en arbetsskada och ge bättre ekonomisk ersättning än vid vanlig sjukskrivning.
– Nu måste trygghetssystemen fungera och vi utgår ifrån att Försäkringskassan och AFA Försäkring bedömer covidrelaterad arbetssjukdom utifrån grundantagandet att om någon jobbat med sjuka patienter, så är det där smittan skett.

FAKTA
Anmälda fall av coronarelaterade arbetssjukdomar
Totalt har 446 fall av sjukdomen anmälts i Kalmar län under 2020 och 2021, till och med mitten av mars månad, där smittan troligen har skett under arbete.

168 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
84 Sjuksköterskor med särskild kompetens
74 Hemvårdsbiträden, personliga assistenter m.fl.
24 Kriminalvårdare
13 Butikssäljare
9 Förskollärare
8 Buss- och spårvagnsförare
7 Allmänläkare
5 Kockar och kokerskor
5 Köksbiträden

Källa: Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Fler nyheter