Klik venligst
NORRA LÄNET 2021-2-23 KL. 06:02

Vimmerby: Kommunen gick 29 miljoner plus – "sträva efter större marginaler"

Av Fredrik Svensson

Vimmerby: Kommunen gick 29 miljoner plus –
Foto: Anders Jönsson

Enligt det preliminära bokslutet kommer Vimmerby kommun att göra ett överskott på 29 miljoner under 2020. Men ekonomichefen ser osäkra prognoser framöver, och vill se större marginaler.

VIMMERBY. Resultatet är bättre än både budget och senaste prognosen. Men orsaken är främst flera tillfälliga statsbidrag på grund av pandemin.

– Det positiva resultatet gör att vi klarar balanskravet, kan göra avsättning till resultat-utjämningsreserv samt att vi kan egenfinansiera en större andel av angelägna planerade stora investeringar framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C), i ett pressutskick.

– En välskött kommun med en stabil ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna möta de utmaningar Vimmerby står inför och fortsätta utveckla våra verksamheter, säger kommundirektör Carolina Lejonram.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt bidragit till det goda resultatet och tagit stort ansvar.

Men trots de positiva siffrorna är osäkerheten stor kring framtiden.

– Vi vet ännu inte hur länge pandemin kommer att påverka oss och vilka långsiktiga effekter den får, säger Eric Carlsson, tillförordnad ekonomichef.

– Med anledning av dessa osäkerhetsfaktorer måste Vimmerby kommun sträva efter större marginaler i kommande års budgetar.