Klik venligst
NORRA LÄNET 2021-4-7 KL. 08:02

Vimmerby: Byter mark värd 12,7 miljoner mot mark för 5,4 – läget avgörande

Av Fredrik Svensson

Vimmerby: Byter mark värd 12,7 miljoner mot mark för 5,4 – läget avgörande
Kommunfullmäktige beslutade godkänna ett markbyte med Svenska Kyrkan. Foto: Anders Jönsson

Under tisdagens möte med kommunfullmäktige i Vimmerby kommun beslutades om att byta mark med kyrkan. 182,3 hektar värderad till 12,7 miljoner mot 57 hektar värderad till 5,4 miljoner kronor. Men den tillbytta marken gränsar till stadsbebyggelse, och anses värdefull att exploatera.

VIMMERBY. Bytet som godkändes utan invändningar från någon ledamot från något politiskt parti har varit på gång en längre tid. Såpass att Svenska Kyrkan under tiden efter värderingen hunnit avverka en del skog, men den ska ha kompenserat genom att fyra extra hektar till slut ingick i bytet.

Trots värdeskillnaden på 7,3 miljoner anses bytet som en rättvis affär. Värderingen tar nämligen inte hänsyn till den möjlighet till exploatering som öppnar sig. Svenska Kyrkan får mark norr om Solbacka, men kommunen får mark i direkt anslutning till bebyggelsen i Vimmerby, norr om Astrid Lindgrens gata.

“Kommunen avstår en jord- och skogsfastighet och erhåller istället tätortsnära mark som
i framtiden efter detaljplanering bedöms kunna kunna bli mer värdefull efter exploatering för till exempel bostäder.”, står det i den analys som kommunstyrelsen tidigare beslutat om.

Det påpekas att det kommer tillkomma en del ytterligare kostnader, bland annat för framtagande av detaljplan, byggande av kommunaltekniska anläggningar, lantmäteriförrättningar, mastflytt, tillstånd, undersökningar och utredningar. Men förhoppningen är att det även kommer in en del pengar i form av markförsäljning och markupplåtelser.

Med bytet av mark följer en rad praktiska frågor, enligt överenskommelse ska jakträttsinnehavare erbjudas fortsätta nyttja jakt men enligt nytt avtal på den mark som blir kommunens. En befintlig mobilmast kommer också att flyttas några hundra meter norrut, till mark som kyrkan fortfarande äger. Bolaget som äger masten kommer att kompenseras med mellan 1,5 till 2 miljoner för arbetet med och kring flytten.


Visa större karta