Klik venligst
NORRA LÄNET 2021-5-28 KL. 17:04

Västervik: Extra satsning på fritidsaktiviteter för barn födda 2013 – får värdecheck

Av Fredrik Svensson

Västervik: Extra satsning på fritidsaktiviteter för barn födda 2013 – får värdecheck
Foto: Rick Siderfin/Pixabay

För att fler barn ska få testa nya fritidsaktiviteter kommer Västerviks kommun att dela ut en värdecheck på 300 kronor i samband med skolstarten till alla barn födda 2013. Nu uppmanas organisationer att anmäla sitt intresse.

VÄSTERVIK. Pandemin har inneburit uppoffringar när det gäller aktiviteter för barn och unga. Under sommaren kommer statliga bidrag innebära att en del avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter kan hållas, men Västerviks kommun vill ta ytterligare ett steg.

Alla barn i kommunen födda 2013 kommer att få en värdecheck som kan användas för att pröva på en ny fritidsaktivitet, det har kommunstyrelsen fattat beslut om.

“Även om satsningen är avgränsad att gälla för barn i årskurs 2, finns förhoppning om att det kan vara en viktig målgrupp för att skapa engagemang som ger mervärde även på sikt”, skriver kommunen i ett pressutskick.

– Detta blir även en satsning för att främja föreningsliv och andra aktörer som arrangerar aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet, en sektor som under pandemin till stor del har fått ligga nere, säger Mårten Öhrling, kultursamordnare och verksamhetschef för fritidsverksamheten på kulturenheten, i utskicket.

Checken på 300 kronor är personlig och kan användas som betalning för ett nytt medlemskap i en förening eller som betalning vid anmälan till en kurs hos en annan arrangör, till exempel ett studieförbund eller inom kulturskolan. Täcker den inte hela avgiften kan den användas för en del, men måste lösas in hos arrangören senast den 31 oktober.

Det är arrangören som sedan redovisar inlösta checkar till Västerviks kommun, och får bidrag. Organisationer som “löpande arrangerar fritidsaktiviteter för målgruppen” kan anmäla sig att delta i satsningen, dock senast den 10 juni.

I slutet av juni kommer en lista på valbara aktiviteter att publiceras på Västerviks kommuns webbplats. Informationen kommer också att bifogas värdechecken som kommer i brevlådan hos de berörda.