Klik venligst
NORRA LÄNET 2021-3-3 KL. 12:05

RF: Ambitionen att förvärva Ellen Keyskolan i Västervik slogs fast av fullmäktige

Av Fredrik Svensson

RF: Ambitionen att förvärva Ellen Keyskolan i Västervik slogs fast av fullmäktige
Regionfullmäktige vill att regionen ska arbeta för att förvärva Ellen Keyskolan. Foto: Anders Jönsson, Ur presentation från Regionfastigheter

Politikerna var i stort sett överens kring regionstyrelsens förslag att utreda expansionsmöjligheterna för sjukhuset i Västervik, och att i framtiden förvärva Ellen Keyskolan.

KALMAR LÄN. I en presentation från Regionfastigheter konstateras att sjukhusområdet är begränsat i alla riktningar av järnväg, gator, kyrkogård och villabebyggelse. Skolan ses som den enda expansionsmöjligheten inom överskådlig tid.

“Ellen Keyskolan ligger i direkt anslutning till sjukhusområdet i norr. Huvudbyggnaden på skolan är från mitten av 1800-talet och är väl underhållen med bra våningshöjder och moderna tekniska system. Byggnaden är tillgänglighetsanpassad i sin helhet”, skriver Regionfastigheter.

Regionfullmäktige gick på styrelsens linje, och “ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen med utredning för att inarbeta fastigheten Västervik Läkaren 11 (Ellen Keyskolan) i detaljplan och lokalstrategiplan för Västerviks sjukhus med syfte att i framtiden förvärva fastigheten.”

Läs mer:
Västervik: Regionen intresserad av att köpa Ellen Keyskolan (2021-2-11)