Klik venligst
NORRA LÄNET 2021-6-16 KL. 16:02

Regionen: Kurvorna pekar åt rätt håll enligt Länsunionen – "Regionen är välskött"

Av Fredrik Svensson

Regionen: Kurvorna pekar åt rätt håll enligt Länsunionen –
Foto: Sasin Tipchai/Pixabay, Region Kalmar län, Anders Jönsson

Regionstyrelsen fick under tisdagen ta del av delårsrapporten från januari till april, och den styrande majoriteten i Länsunionen är nöjd. “Överskotten behövs för att klara av den uppskjutna vården och viktiga investeringar.”

LÄNET. Den ekonomiska prognosen pekar på ett överskott på 191 miljoner kronor.

– Regionen är välskött. Överskotten behövs för att klara av den uppskjutna vården och viktiga investeringar, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande, i ett pressutskick.

– De första månaderna har givetvis präglats av pandemin. Många medarbetare har arbetat under svåra och utmanande förhållanden. Men nu har vi definitivt en ljusare utveckling.

De senaste dagarnas få nya bekräftade fall av smitta och minskat antal personer som vårdas på sjukhus i kombination med att exempelvis fler börjar nyttja kollektivtrafiken gör att Katsanidou ser ljust på framtiden.

– Samtidigt gäller det att fortsätta ha en hög beredskap. Det finns en osäkerhet över hur situationen ser ut över och efter sommaren. Därtill fortsätter regionen med stor framgång det pågående vaccinationsarbetet, säger hon i utskicket.

Länsunionen fortsätter peka på vad de ser som positiva effekter av pandemin, som användandet av digitala verktyg och utvecklingen från mestadels fysisk till alltmer digital vård har påskyndats.

“Arbetet med att säkra fast läkarkontakt och stärka kontinuiteten har fortsatt och 75 procent har idag en fast läkarkontakt”, skriver Länsunionen i pressutskicket.

– Utmaningen framåt blir att säkerställa att dessa nya digitala arbetssätt blir långsiktigt bestående. Det kommer behövas när vi nu ska möta den vård som tvingats skjutas upp, säger Christer Jonsson (C), regionstyrelsens vice ordförande, i utskicket.

– Här ser vi en stor utmaning. Vi vill se till att sjukvården snarast möjligt ska kunna börja beta av de planerade besök och operationer som ställts in.

Länsunionen lyfter också att en ökad andel av de sjuksköterskestudenter som examinerades vid Linnéuniversitetet i januari har valt att ta anställning i regionen. Av 48 studenter anställdes 32, vilket motsvarar 67 procent, jämfört med 58 procent förra året.

Under regionstyrelsens möte fick majoriteten bland annat kritik från Anders Andersson (KD) för att i prognosen använda rikssnittet för beläggningen i kollektivtrafiken istället för de senast rapporterade siffrorna, och därmed ett 10-tal miljoner lägre.

– Vi behöver anta någonting, vid nästa prognostillfälle kan det se helt annorlunda ut, säger Angelica Katsanidou under sittande möte.

Bland andra positiva exempel under året nämns förbättrad punktlighet i busstrafiken. Om det är det minskade resandet eller om effekten kvarstår när resandet ökar återstår att se. Detsamma gäller koldioxidutsläppen som fortsatt minska. Men att bredbandstäckningen förbättrats kommer med all säkerhet vara en kvarstående effekt.

– Hållbarhetsarbetet är högt prioriterat. Regionen ska vara ett föredöme och delårsbokslutet visar att regionen lever upp till de politiskt höga ambitionerna, säger Johanna Wyckman (L), regionråd i utskicket.