Klik venligst
NORRA LÄNET 2021-5-20 KL. 08:05

Kvilleken slår ut även i år – det 1 000-åriga trädet kämpar vidare

Av Fredrik Svensson

Kvilleken slår ut även i år – det 1 000-åriga trädet kämpar vidare
Kvilleken har börjat slå ut, här fotograferad den 19 maj. Foto: Jerry Svensson/Länsstyrelsen

Storhetstiden är måhända förbi, men den 1 000-åriga eken vid Norra Kvill i Rumskulla socken i Vimmerby kommun kämpar på. Och även i år har trädet överlevt, meddelar länsstyrelsen.

VIMMERBY. År 1021, eller möjligen tidigt 1022, dog Olof Skötkonung. Då, för 1 000 år sedan, stod troligen en späd ek i ett av de småländer som ännu inte tillhörde det Sverige, som knappt fanns, och som Olof Skötkoung hade regerat över.

Och nu, år 2021, har knoppar på en lite större gren som var i livet förra året börjat slå ut. Det kunder Jerry Svensson, reservatsförvaltare, konstatera när han under onsdagen fotograferade det åldrade trädet.

Hälsan har försämrats kraftigt sedan 2012, framförallt under 2014 till 2017 när större delen av trädet dog. Men trots att det närmast dödförklarades har det kämpat vidare. Och skillnaden mot förra året är enligt Jerry Svensson inte särskilt stor.

“Sedan 2017 har den del av trädet som lever koncentrerats till en lite större gren nertill på trädet som sakta minskat i omfattning”, skriver Länsstyrelsen i Kalmar län i ett utskick.

“De försök att rädda det gamla trädet, som Länsstyrelsen gjorde under 2013-2014, vet vi sedan några år tillbaka har misslyckats. Men ingen vet exakt hur länge vi kommer få njuta av trädet i levande tillstånd.”

Men även om det stora trädet, med en omkrets på cirka 13 meter, kommer att dö har länsstyrelsen i samarbete med Skogforsk räddat Kvillekens genetik. Det finns nämligen ett antal föryngrade kopior från ympris och som lever på ett lånat rotsystem som små ekplantor.

Det pågår även ett projekt för att försöka göra dessa kopior rotäkta, det vill säga att få genetiska kopior av Kvilleken att slå rot utan ett lånade rotsystem. Enligt länsstyrelsen beräknas det projektet fortsätta ytterligare något eller några år.


Kvilleken har börjat slå ut, här fotograferad den 19 maj. Foto: Jerry Svensson/Länsstyrelsen