Klik venligst
NORRA LÄNET 2021-3-25 KL. 17:21

Hultsfred: Ny budget på förslag för 2021 – högre överskott och fördubblade investeringar

Av Fredrik Svensson

Hultsfred: Ny budget på förslag för 2021 – högre överskott och fördubblade investeringar
Foto: Anders Jönsson

Kommunstyrelsen i Hultsfreds kommun föreslår att kommunfullmäktige på sammanträdet den 29 mars ska godkänna en ombudgetering för 2021. Tack vare ökat skatteunderlag och statsbidrag ökar det tänkta överskottet. Men över investeringskostnaderna skjuter i höjden.

HULTSFRED. Resultatet blir enligt den föreslagna ombudgeteringen 31,9 miljoner kronor, nära 25 miljoner mer än den lagda budgeten. Kostnaderna ökar visserligen, men enligt ekonomikontoret beräknas skatteintäkterna öka med nära 17 miljoner kronor och statsbidragen med 5,4 miljoner.

Störst förändring är dock investeringsbeloppet som föreslås bli drygt 364 miljoner kronor, vilket är mer än en fördubbling av tidigare föreslagna 157 miljoner. I summan ingår bland annat ny byggnad för särskola i Målilla och ny förskola i Hultsfred.