Klik venligst
MELLERSTA LÄNET 2021-3-2 KL. 13:05

Oskarshamn: Satsning på trygghetskameror och arbetskläder – 2,5 miljoner i tilläggsbudget

Av Fredrik Svensson

Oskarshamn: Satsning på trygghetskameror och arbetskläder – 2,5 miljoner i tilläggsbudget
Foto: Anders Jönsson

Prognosen för skatteunderlaget ser god ut för Oskarshamns kommun, den styrande koalitionen har därför föreslagit en tilläggsbudget för 2021 med satsningar på bland annat äldreomsorgen med trygghetskameror för brukare och arbetskläder för medarbetare.

OSKARSHAMN. Skatteunderlaget har ökat, dels för att kommunen fått fler invånare dels för att de generella statsbidragen höjts, dessutom har antalet arbetade timmar under 2020 varit fler än beräknat.

Det innebär ett tillskott i kommunkassan som koalitionen i stadshuset vill satsa bland annat på digital utveckling inom äldreomsorgen.

– Socialnämnden får ett tillskott om 1,8 miljoner kronor för att kunna erbjuda mer välfärdsteknik där trygghetskameror är en del, säger Rolf Lindström (M), ordförande för socialnämnden.

– I dag erbjuder vi ett antal kameror, men med den här satsningen kan vi utöka antalet med cirka 45 stycken ytterligare. Det innebär att förvaltningen för en dialog med brukaren och där man finner det lämpligt ur både brukarens och äldreomsorgens perspektiv kommer en tillsynskamera att kunna erbjudas.

Med en trygghetskamera kan den nattliga tillsynen av brukaren underlättas, och förekomsten av störningar minskas.

Oskarshamns kommun går också vidare och satsar på mer och bättre arbetskläder för medarbetare inom äldreomsorgen, en åtgärd som anses viktig inte minst ur smittosynpunkt. Det finns redan tillgång till arbetskläder inom verksamheten, men nu ges ytterligare förutsättningar att byta ut arbetskläder och utöka sortimentet.

– Vi satsar 700 000 kronor på mer arbetskläder åt medarbetarna inom äldreomsorgen, säger Jonas Brorsson (S), förste vice ordförande för socialnämnden.

– Inom äldreomsorgen ska medarbetare ha kostnadsfria arbetskläder och genom den här satsningen ser vi till att byta ut och köpa in mer arbetskläder till medarbetarna. Exakt vilka arbetskläder som ska köpas in kommer förvaltningen tillsammans med de fackliga organisationerna bestämma.