Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
MELLERSTA LÄNET 2021-6-11 KL. 15:11

Oskarshamn: Framgång för lokala S när finansministern föreslår uppräkning av statsbidrag

Av Fredrik Svensson

Oskarshamn: Framgång för lokala S när finansministern föreslår uppräkning av statsbidrag
Foto: Mlp20/Wikimedia Commons, Kristian Pohl/Regeringskansliet

I slutet av maj presenterade Socialdemokraternas arbetsgrupp för fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa flera förslag. Ett av förslagen är att de generella statsbidragen automatiskt räknas upp varje år i förhållande till löneutvecklingen. En fråga S i Oskarshamn drivit.

OSKARSHAMN. Arbetsgruppens sammankallande är finansminister Magdalena Andersson (S), och rapporten som hon står bakom presenterar flera förslag för ökad jämlikhet. Men det som glädjer Socialdemokraterna i Oskarshamn extra mycket är det som återfinns under rubriken “Mer resurser till välfärden”.

“För att klara av att leverera en bra välfärd i hela landet behöver de generella bidragen till kommuner och regioner höjas kraftigt”, står det i rapporten.

Men enligt arbetsgruppen räcker det inte att höja statsbidragen, det behövs långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och regioner för att säkra välfärdens framtid.

“Därför behöver de generella statsbidragen indexeras så att det sker en automatisk uppräkning av statsbidragen årligen i relation till pris- och löneutvecklingen.”

Just i den frågan har Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun motionerat till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress och Socialdemokraternas partikongress. Formuleringen har då varit: ”Att Socialdemokraterna verkar för att de generella statsbidragen varje år ska höjas med minst genomsnittet av löneökningar inom offentlig sektor.”

– Det är mycket glädjande att finansministern och arbetsgruppen har tagit intryck av vad vi har motionerat om till partikongressen, säger Anton Sejnehed (S), ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun, i ett pressutskick.

– Att finansministern nu så tydligt delar vår syn på de generella statsbidragen bådar gott inför den kommande partikongressen i november – och för välfärden. Jag är glad och stolt över att Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun i flera frågor påverkar den nationella politiken. Det här tillsammans med frågan om körkort för unga är två tydliga exempel.