Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
MELLERSTA LÄNET 2021-5-28 KL. 15:01

Oskarshamn: Byggebo antar policy mot våld i hemmet – "ska hjälpa grannar att agera"

Av Fredrik Svensson

Oskarshamn: Byggebo antar policy mot våld i hemmet –
Foto: Anders Jönsson, Nino Carè/Pixabay

Kommunala bostadsbolaget Byggebo har antagit policyn Huskurage. Ska få fler att agera vid oro om att någon far illa i sitt hem. Hoppas att fler fastighetsägare ansluter.

OSKARSHAMN. Under pandemin har fler varit hemma mer, och risken för våld i nära relationer har ökat. För att bidra till ökad trygghet för alla som bor i Byggebos fastigheter har bolaget antagit Huskurage, en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.

Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage ska öka för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Det kan handla om att knacka på eller hämta hjälp av fler grannar, att ringa polis och att kontakta socialtjänst, och på så sätt bidra till ökad trygghet och minskad utsatthet.

– Alla boende inom Byggebo ska ha rätt att leva utan oro och rädsla för våld, säger Frida Bergvall (S), ordförande för Byggebo, i ett pressutskick.

– Vi ska kunna förvänta oss att grannar agerar och visar civilkurage vid oro för pågående våld. Byggebo har därför antagit policyn Huskurage som ska hjälpa grannar att agera för att förhindra våld i nära relationer. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet inom Byggebo.

Vi det senaste styrelsemötet antog Byggebo policyn Huskurage, och denna ska nu implementeras hos bolaget.

– Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och vi behöver alla hjälpas åt att stoppa våldet, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande, i utskicket.

– Byggebos initiativ om att ansluta sig till Huskurage är bra och jag har en förhoppning om att flera fastighetsägare i kommunen vill ansluta sig. Just nu pågår också två utredningar om våld i nära relationer och ökat brottsförebyggande arbete i kommunen. Dessa ska snart vara klara och då kan vi ta beslut om att vässa kommunens arbete allt mer också.