Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
MELLERSTA LÄNET 2021-6-2 KL. 14:55

Mönsterås: Socialdemokraterna "hyggligt nöjda" med budgetarbete – mer till socialnämnden

Av Fredrik Svensson

Mönsterås: Socialdemokraterna
Foto: Anders Jönsson

Under tisdagen klubbade kommunstyrelsen i Mönsterås rambudgeten för 2022. Oppositionen hade velat ha en ännu större omfördelning, men är ändå “hyggligt nöjda” med budgetarbetet.

MÖNSTERÅS. Det har varit en process där majoriteten har lyssnat på Socialdemokraternas argument, menar förste vice ordförande i kommunstyrelsen Robert Rapakko (S).

– Budgetarbetet har präglats av lyhördhet och vi får äntligen igenom en nödvändig resursförstärkning av socialnämndens verksamhet, säger han i ett pressutskick.

Socialnämnden kommer att få utökade ramar med drygt 11,2 miljoner kronor, och det är utöver regeringens äldreomsorgssatsning som ger 6,7 miljoner.

– Vi har stora behov i skolan, inte minst när det kommer till elever som har behov och rätt till särskilt stöd. Därför är det synd att majoriteten valde bort vårt förslag om ytterligare en miljon till just detta. Varje extra krona gör stor nytta för skolans arbete med denna målgrupp och som i sin tur förbättrar arbetsmiljö och framtidsutsikter för alla elever, säger Lejla Radovic (S).

– Ett utredningsförslag gick i alla fall igenom. Det handlar om att utreda särskilda resursenheter för effektivare verksamhet med elever med behov av särskilt stöd.

Budgeten bygger på besparingar inom flera olika områden, bland annat kultur och fritid samt miljö och byggnadsnämnden. Där fick inte Socialdemokraterna igenom önskemål om mindre besparingar än de som klubbades. Oppositionen fick ändå gehör för minskade besparingar för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Den prognos som används bygger på fortsatt minskad befolkning i Mönsterås kommun, en minskning som S tror hade kunnat vändas till en ökning om kommunen inte skär ner lika mycket. Partiet vill se åtgärder som får fler att vilja bo och växa i Mönsterås, i alla kommundelar.

– Hur vi bygger och satsar på verksamheter har en direkt bäring på hur relevanta vi blir som bostadsorter. Här har vi mer att göra, framförallt i Blomstermåla, säger Robert Rapakko.