Klik venligst
MELLERSTA LÄNET 2021-2-24 KL. 09:24

KF Mönsterås: Ny detaljplan för inre hamnområdet – "ökat inslag av liv och rörelse"

Av Fredrik Svensson

KF Mönsterås: Ny detaljplan för inre hamnområdet –
Foto:Anders Jönsson

Under måndagens möte med kommunfullmäktige i Mönsterås kommun antogs detaljplan för flera delar av det inre hamnområdet. Dessutom beslutades att strandskyddet delvis ska upphävas i området.

MÖNSTERÅS. Till beslutet, som omedelbart justerades, yrkades bifall av både socialdemokrater och centerpartister. Ett tidigare beslut, den 23 november 2020, upphävdes av länsstyrelsen. Nu ska detaljplanen justerats vad gäller upphävande av strandskydd, dagvattenåtgärder samt anläggning av skyddsanordning längs kajkanten inom planområden.

Planens syfte är knyta det inre hamnområdet till Mönsterås centrum, och göra det till ett område för bostäder, vårdbostäder och centrumverksamhet.

“Planen syftar också till att säkerställa allmänhetens kontakt med havet genom att ett område på 8-10 meter närmast vattnet planläggs som allmän plats”, står det i protokollet.

“Genom förslaget skapas förutsättningar för en mer attraktiv stadsmiljö med ökat inslag av liv och rörelse kring hamnområdet.”

Inspiration till den nya bebyggelsen tas från kvarteren i väster. Men även från den silo som nyligen revs. Höjden på det nya huset ska bevara stadsbildens siluett.

En utbyggnad av småbåtshamnen ingår också i planen. Och området närmast vattnet ska vara tillgänglig för allmänheten.