Klik venligst
MELLERSTA LÄNET 2021-3-3 KL. 17:14

Högsby: Nya VA-ledningar och gatubelysning i Fågelfors och Fagerhult

Av Fredrik Svensson

Högsby: Nya VA-ledningar och gatubelysning i Fågelfors och Fagerhult

I nästa vecka, med start måndag 8 mars, påbörjas arbetet att byta gamla VA-ledningar i både Fågelfors och Fagerhult. Flera gator berörs, och oplanerade avstängningar kan förekomma.

HÖGSBY. Arbetet genomförs eftersom ledningarna i det gamla VA-nätet behöver förnyas. I Fågelfors är det Nygatan, Åkerstigen, Kyrkogatan, Gärdesvägen, Movägen, Mostigen och Tjärdalsvägen som berörs, och arbetet beräknas vara klart till hösten 2021.

I Fagerhult är det ledningar i Gästgivarevägen som grävs upp och byts. Där planeras arbetet vara klart till juni 2021.

“I samband med bytet av VA-ledningar kommer även gatubelysningen att bytas ut till en mer energieffektiv modell och gatorna kommer asfalteras med ny asfalt”, meddelar Östra Smålands kommunalteknikförbund.

I Fagerhult får vägen även en ny lutning och det blir en ny, säkrare korsning mellan Gästgivarevägen, Kyrkvägen och Välenvägen.