Klik venligst
MELLERSTA LÄNET 2021-2-19 KL. 15:22

Högsby: Hjälp till drabbad bransch – halverad avgift för livsmedels- och alkoholtillsyn

Av Fredrik Svensson

Högsby: Hjälp till drabbad bransch – halverad avgift för livsmedels- och alkoholtillsyn
Foto: Anders Jönsson

Under kommunstyrelsens senaste möte beslutade att avgifterna för alkohol- och livsmedelstillsyn skulle halveras för företag inom restaurangbranschen i Högsby kommun. En åtgärd för att lätta på bördan under pandemin.

HÖGSBY. Restriktioner och smittskydd har slagit hårt mot näringsidkare inom restaurangbranschen konstaterar kommunledningsutskottet, och föreslog att minska avgiften för livsmedelstillsyn och tillsyn enligt alkohollagen. En åtgärd som beräknas kosta Högsby kommun cirka 87 500 kronor.

Kommunstyrelsen gick på utskottets linje, och beslutet blev även att faktureringen av den halverade avgiften ska ske först under andra halvåret 2021. Myndighetsnämnden, vars budget skulle belastas av den minskade inkomsten, får kompensation från kommunledningsutskottets budget.

Under handläggning och beslut anmälde kommunstyrelsens ordförande, Stihna Johansson Evertsson (C) jäv och deltog inte.


SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I MELLERSTA LÄNET

Fler nyheter

MEST LÄSTA MELLERSTA LÄNET

Fler nyheter